Extinction Rebellion eist vrijgave isolatieplannen en huurverlaging van vijf woningcorporaties

22/12/2023

Extinction Rebellion bezet de lobby van vijf woningcorporaties in Amsterdam

Vandaag, op vrijdag 15 december om 12:00 uur, bezetten actievoerders van Extinction Rebellion de kantoren van vijf woningcorporaties in Amsterdam. Het gaat om woningcorporaties Eigen Haard, Rochdale, Stadgenoot, De Alliantie en Lieven De Key. De bezetters eisen huurverlaging voor huurders die in slecht geïsoleerde woningen leven. Daarnaast verlangen zij dat de corporaties openheid geven over hun isolatieplannen.

Woordvoerder Niels Moek: “Als je een koophuis hebt kan je zelf je huis verduurzamen. Maar hoe moet dat als je huurt? Woningcorporaties isoleren veel te weinig en durven niet eens hun isolatieplannen te delen. Allemaal ten koste van de toekomst van de planeet en de portemonnee van de huurder”. Het ontbreken van een transitieplan voor lagere inkomens is een typisch voorbeeld ons onrechtvaardige klimaatbeleid.

Eerdere bezetting Ymere leidde tot openheid
De actie is het vervolg op een korte succesvolle bezetting van het kantoor van Ymere op 1 maart 2023. Al na een uur zegde de directeur van Ymere toe dat zij hun planning voor isolatie en renovatie zouden vrijgeven. De gemeente had eerder tevergeefs aangedrongen op openheid van zaken over hoe zij van plan waren te voldoen aan de wettelijke verplichting om voor 2028 alle huurwoningen met label E, F en G te isoleren naar minimaal label D.

Uit de vrijgegeven planning blijkt dat Ymere niet van plan is voor 2028 aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. In de tussentijd is geen enkele andere corporatie bereid geweest hun planning vrij te geven, wat leidt tot onzekerheid bij de bewoners. Geen enkele corporatie is tot nu toe bereid huurders korting op hun huur te geven voordat hun woning geïsoleerd is.

Gigantische stookkosten
Mensen die in slecht geïsoleerde woningen wonen betalen zich blauw aan stookkosten. Dit gaat vaak ten koste van hun gezondheid en levert stress op, wat zelfs voor een kortere levensverwachting kan zorgen. Vaak zijn het ook nog eens mensen uit lagere inkomensgroepen die met een hoge energierekening worden opgezadeld. Bovendien is het slecht voor het draagvlak van de energietransitie als rijke mensen met een koopwoning wel subsidie krijgen op zonnepanelen en warmtepompen, maar er wordt niets gedaan aan energiekrotten waar de warmte uit wegvliegt.

Eisen aan woningcorporaties
Dit onrecht is niet alleen ons, maar de meerderheid van de Amsterdammers een doorn in het oog. Daarom eisen wij in detail het volgende van de corporaties:

a) Geef uw isolatieplannen zo spoedig mogelijk vrij zodat wij, de bewoners, de gemeente en wie ook maar wil u verantwoordelijk kan houden voor uw isolatieplannen;

b) Geef huurkorting aan huurwoningen met een E, F en G label. Als woningcorporatie bent u er verantwoordelijk voor dat de huurder in een gezonde en prettige woning kan wonen, en gezien de gezondheidsklachten en hoge stookkosten die vaak gepaard gaan met wonen in slechte woningen, is een huurkorting voor deze mensen op zijn plaats.

De bezettingen gaan door totdat aan onze eisen is voldaan.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR