Extinction Rebellion en Christian Climate Action bezetten kantoor Belastingdienst: “Stop met de jaarlijkse 17,5 miljard subsidie aan fossiele bedrijven”

22/06/2022
Sinds 12.30 uur hebben zo’n twintig rebellen van Christian Climate Action (CCA) en Extinction Rebellion (XR) onder wie actrice Katja Herbers en acteur Sieger Sloot de lobby van kantoor van de Belastingdienst aan de Beatrixlaan in Den Haag bezet. De fossiele industrie is een van de grootste veroorzakers van de klimaat- en ecologische crisis. Desondanks verstrekt de regering onverminderd subsidies en fiscale voordelen aan deze industrie, ruim 46 miljoen euro per dag. De rebellen eisen een onmiddellijke stop van alle fossiele subsidies en zij zullen pas vertrekken als hun eis is ingewilligd. 

 
Vreedzame bezetting Belastindienst
De vreedzame bezetting van de Belastingdienst begon rond 12.30 uur. Zo’n twintig rebellen bezetten de lobby met spandoeken met boodschappen zoals ‘Stop killing us!’. Ook hebben zij zogenaamde lock-ons bij zich, stalen pijpen waarmee mensen aan elkaar vastgeketend zitten. De rebellen hebben aangekondigd pas te vertrekken als de verantwoordelijke bewindspersonen toezeggen per direct alle fossiele subsidies te beëindigen. Het is de derde keer dat er bij een overheidsgebouw burgerlijke ongehoorzaamheid wordt ingezet, tijdens de vorige actie op 23 mei deden er zo’n vijftig rebellen mee.

“Dat onze regering de fossiele industrie nog steeds elk jaar met 17,5 miljard sponsort is misdadig. Klimaatbeleid is daarmee hozen in een lekke boot,” zegt acteur Sieger Sloot, die sinds 2020 actief is voor Extinction Rebellion.


Uitstoot sinds Parijsakkoord juist gestegen: op weg naar 3 graden

Terwijl politici lippendienst bewijzen aan het streven naar 1,5 graad opwarming, waarschuwen wetenschappers dat het huidige energiebeleid zeker 2,7 of 3 graden opwarming tot gevolg heeft. Overschrijding van 2 graden opwarming leidt tot gevaarlijke klimaatverandering en onomkeerbare desastreuze gevolgen. De huidige inzet en investeringen om de energietransitie vorm te geven staan in geen enkele verhouding tot wat nodig is om onder 1,5 graad opwarming te blijven. Niet alleen gaan fossiele bedrijven onverminderd door met het oppompen van olie en gas, zij gaan nog veel verder: nog steeds komen er jaarlijkse nieuwe fossiele projecten bij. De Nederlandse regering moet dit nu een halt toeroepen zodat fossiele bedrijven gedwongen worden zich volledig te wijden aan schone energie.

Overheid subsidieert fossiele industrie met 17,5 miljard per jaar
De fossiele industrie is de grootste veroorzaker van de klimaat- en ecologische crisis. Toch blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke economische onderzoeksplatform MeJudice dat onze overheid deze industrie met jaarlijks 17,5 miljard euro stimuleert [1]. Zo rekent de overheid met 4,5 miljard aan subsidie, terwijl een heleboel posten niet zijn ingevuld. Volgens de minister omdat een betrouwbare inschatting onmogelijk is. Door de lege posten in te vullen op basis van openbare bronnen en volgens EU normen, komt het MeJudice onderzoek uit op 17,5 miljard aan jaarlijkse subsidies [2].
“Als we niet afkomen van onze verslaving aan fossiel, zal het leven op aarde onmogelijk worden. Daarom vragen we onze regering om vanaf vandaag de fossiele industrie niet langer te sponsoren,” zegt actrice Katja Herbers, die zich ook heeft aangesloten bij Extinction Rebellion en op 23 mei een toespraak hield in het ministerie van Financiën.

Extinction Rebellion en Christan Climate Action
Chrsitian Climate Action (CCA) is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crises.
Extinction Rebellion (XR) is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:
WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR