Extinction Rebellion en Christian Climate Action bezetten kantoor De Nederlandsche Bank vanwege fossiele beleggingen PFZW

30/03/2022

Pensioendeelnemers en andere bezorgde burgers hebben de lobby van De Nederlandsche Bank aan de Spaklerweg in Amsterdam bezet. Met de vreedzame sit-in eisen ze dat DNB, als toezichthouder op de financiële sector, ingrijpt bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en ervoor zorgt dat PFZW onmiddellijk de miljarden terugtrekt die het heeft belegd in de fossiele sector. De activisten gaan niet weg voordat DNB de eis heeft ingewilligd. “Klimaatnoodtoestand dwingt tot onmiddellijk ingrijpen.”

Ruim 20 mensen kwamen rond 14 uur de lobby van het kantoor van de Nederlandsche Bank binnen. Ze hebben spandoeken bij zich met teksten als “DNB grijp nu in bij PFZW” . Extinction Rebellion en Christian Climate Action voeren sinds november actie tegen het fossiele beleggingsbeleid van PFZW, dat in de escalerende klimaatcatastrofe 4,2 miljard heeft belegd in de fossiele industrie. Met vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid willen ze het pensioenfonds tot rede brengen en ervoor zorgen dat PFZW stopt met beleggen in de fossiele industrie. Dit is de 14e actie in 5 maanden.

Stop op nieuwe fossiele projecten
“Als we de opwarming van de aarde willen beperken tot de anderhalve graden, zoals afgesproken in het Parijs-akkoord, dan kunnen er geen nieuwe kolen-, olie- en gasprojecten meer ontwikkeld worden. Toch is dit waar pensioenfonds PFZW in belegt,” zegt Rozemarijn van ’t Einde van Christian Climate Action, zelf ook pensioendeelnemer bij PFZW. ‘’De fossiele investeringen zijn een steek in de rug van pensioendeelnemers, die nu via hun pensioenfonds worden gedwongen de grootste gezondheidscrisis aller tijden te financieren.’’

Grootste bedreiging gezondheid
PFZW heeft in februari gezegd een plan te vragen aan de fossiele bedrijven om onder de 1,5 graden opwarming te blijven. De fossiele industrie investeert nog steeds in uitbreiding van de productie. Het Internationaal Energie Agentschap IEA heeft al aangegeven dat er na 2021 jaar niet meer geïnvesteerd kan worden in de ontwikkeling van nieuwe olie, kolen en gasvelden willen we de opwarming beperkt houden. Daarnaast zijn de huidige velden in productie al voldoende om ons koolstofbudget voor twee graden opwarming te overschrijden. Er zullen dus zelfs bestaande fossiele projecten beëindigd moeten worden, in plaats van uitgebreid. “Investeren in fossiel kan niet meer. Om een plan vragen betekent weer onnodig uitstel, terwijl we al geen tijd meer hebben. Pensioendeelnemers kunnen er niet mee leven dat ze met hun pensioengeld de toekomst onleefbaar maken,” zegt Rozemarijn van ’t Einde. DNB heeft eerder aangegeven gesprekken te voeren met PFZW, maar die hebben nog niet tot resultaat geleid. “De klimaatnoodtoestand dwingt tot onmiddellijk ingrijpen. We willen dat DNB zijn rol als toezichthouder oppakt en vandaag in actie komt.” Een aantal activisten heeft aangegeven niet te zullen vertrekken voordat DNB aan de eis heeft voldaan.

Manifestatie
Christian Climate Action is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis. Extinction Rebellion is een burgerbeweging die wil dat Nederland op een rechtvaardige manier overgaat naar netto nul uitstoot van broeikasgas in 2025. Daartoe gebruikt deze beweging vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zoals wegblokkades en bezettingen. Op 22 april vindt bij PFZW in Zeist een grote manifestatie plaats waarbij naast XR en CCA ook andere groepen, onder andere van pensioendeelnemers, aan zullen sluiten om van PFZW te eisen dat het per direct de fossiele beleggingen terugtrekt.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR