Extinction Rebellion en Christian Climate Action bezetten opnieuw de Belastingdienst: “Lobby door grote vervuilers wijst uit dat herhaald bezoek aan de overheid loont.”

29/06/2022

Sinds 12.00 uur hebben zo’n 25 rebellen van Extinction Rebellion (XR) en Christian Climate Action (CCA) de entree van de Belastingdienst bezet. De fossiele industrie is een van de grootste veroorzakers van de klimaat- en ecologische crisis, en moet direct en ingrijpend worden afgeschaald. Desondanks verstrekt de regering onverminderd subsidies en fiscale voordelen aan deze industrie, ruim 46 miljoen euro per dag. De rebellen eisen een onmiddellijke stop van alle fossiele subsidies en zij zullen pas vertrekken als hun eis is ingewilligd. Ook heeft Extinction Rebellion aangekondigd op 6 juli de A12 te blokkeren tussen het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, een blokkade waarvan verwacht wordt dat de politie die faciliteert.

 

 

Vreedzame bezetting Belastingdienst

De vreedzame bezetting van de Belastingdienst begon iets na 12.00 uur. Na de actie van 22 juni bij de Belastingdienst in Den Haag, waarbij 22 rebellen werden gearresteerd, bezetten nu ruim 25 rebellen opnieuw het kantoor van de fiscus. De rebellen hebben spandoeken bij zich met boodschappen als ‘Stop killing us!’, en zogenoemde lock-ons: stalen pijpen waarmee zij aan elkaar vastgeketend zitten. De rebellen hebben aangekondigd pas te vertrekken als de verantwoordelijke bewindspersonen toezeggen per direct alle fossiele subsidies te beëindigen. Het is de vierde keer dat er bij een ministerie of de Belastingdienst burgerlijke ongehoorzaamheid wordt ingezet omwille van fossiele subsidies.

“Dat onze regering de fossiele industrie nog steeds elk jaar met 17,5 miljard sponsort is misdadig. Klimaatbeleid is daarmee hozen in een lekke boot,” zegt acteur Sieger Sloot, die sinds 2020 actief is voor Extinction Rebellion.

 

Extinction Rebellion heeft blokkade A12 op 6 juli aangekondigd

Op 6 juli om 12 uur zal Extinction Rebellion de A12 tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het tijdeljke gebouw van de Tweede Kamer blokkeren om te eisen dat de fossiele staatsteun onmiddellijk stopt. Woordvoerder Chris Julien: “Mensen kunnen hier gewoon te voet, met de rolstoel of de fiets heenkomen. We gaan ervan uit dat de politie deze demonstartie faciliteert, zoals gewoon is geworden bij blokkades van snelwegen. We hebben Rijkswaterstaat gevraagd dit deel van de weg veilig te stellen, zodat iedereen veilig mee kan doen.”

 

Uitstoot sinds Parijsakkoord juist gestegen: op weg naar 3 graden

Terwijl politici lippendienst bewijzen aan het streven naar 1,5 graad opwarming, waarschuwen wetenschappers dat het huidige energiebeleid zeker 2,7 of 3 graden opwarming tot gevolg heeft. Overschrijding van 2 graden opwarming leidt tot gevaarlijke klimaatverandering en onomkeerbare desastreuze gevolgen. De huidige inzet en investeringen om de energietransitie vorm te geven staan in geen enkele verhouding tot wat nodig is om onder 1,5 graad opwarming te blijven. Niet alleen gaan fossiele bedrijven onverminderd door met het oppompen van olie en gas, zij gaan nog veel verder: nog steeds komen er jaarlijkse nieuwe fossiele projecten bij. De Nederlandse regering moet dit nu een halt toeroepen zodat fossiele bedrijven gedwongen worden zich volledig te wijden aan schone energie.

 

Overheid subsidieert fossiele industrie met 17,5 miljard per jaar

De fossiele industrie is de grootste veroorzaker van de klimaat- en ecologische crisis. Toch blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke economische onderzoeksplatform MeJudice dat onze overheid deze industrie met jaarlijks 17,5 miljard euro stimuleert [1]. Zo rekent de overheid met 4,5 miljard aan subsidie, terwijl een heleboel posten niet zijn ingevuld. Volgens de minister omdat een betrouwbare inschatting onmogelijk is. Door de lege posten in te vullen op basis van openbare bronnen en volgens EU-normen, komt het MeJudice onderzoek uit op tenminste 17,5 miljard aan jaarlijkse subsidies [2].

“Als we niet afkomen van onze verslaving aan fossiel, zal het leven op aarde onmogelijk worden. Daarom vragen we onze regering om vanaf vandaag de fossiele industrie niet langer te sponsoren,” zegt actrice Katja Herbers, die zich ook heeft aangesloten bij Extinction Rebellion en op 23 mei een toespraak hield in het Ministerie van Financiën.

 

Bronnen:
[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot#:~:text=De%20jaarlijkse%20subsidie%20voor%20fossiele,%2C%2017%2C5%20miljard%20euro
[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/14/kamerbrief-over-financiele-prikkels-voor-fossiele-brandstoffen-in-nederland
[3] https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2433051-klimaatwetenschappers-beperken-opwarming-aarde-gaat-mislukken

 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR