Extinction Rebellion neemt met klem afstand van autobranden en bekladdingen in Eindhoven

22/06/2022

Acties Extinction Rebellion zijn geweldloos en nooit tegen individuen gericht

 

In de nacht van dinsdag 21 juni zijn meerdere auto’s uitgebrand in Eindhoven, waarbij het vuur oversloeg op nabijgelegen huizen en het logo van Extinction Rebellion in zwarte verf op de muren was geklad.[1]  Extinction Rebellion neemt met klem afstand van deze gebeurtenissen. Acties van Extinction Rebellion zijn vreedzaam en nooit tegen individuele burgers gericht. Woordvoerder Pim de Vleeschhouwer: “Wij hebben met afschuw kennisgenomen van de autobranden, waarbij ook woonhuizen in gevaar kwamen, en de bekladdingen. Hoe ernstig de klimaat- en ecologische crisis ook is, onze rebellen dragen er zorg voor dat acties geweldloos zijn en zij anderen niet in gevaar brengen. Extinction Rebellion leeft mee met de getroffen burgers, wenst hen veel sterkte en hoopt dat de daders snel gepakt worden.”

 

Geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid

Net als eerdere IPCC-rapporten vertelt het laatste rapport een afschrikwekkend verhaal: de opwarming van de aarde loopt totaal uit de hand. Om kans te houden op maximaal 1,5 graad opwarming moet de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen vóór 2025 gaan dalen, iets waar momenteel geen enkel zicht op is. Dat is waarom Extinction Rebellion in actie komt met vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid. De afgelopen decennia hebben laten zien dat stemmen, petities tekenen en demonstreren alleen niet voldoende zijn. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een middel om op vreedzame maar verstorende wijze aandacht te vragen voor de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis. Woordvoerder Pim de Vleeschhouwer: “Dat al onze acties vreedzaam zijn staat expliciet in onze uitgangspunten en kernwaarden[3], nummer 9: Wij zijn een geweldloos netwerk. Onze strategieën en tactieken zijn geweldloos. Voor ons is dit de meest effectieve manier om fundamentele verandering te bewerkstelligen. Daarnaast houden al onze rebellen zich aan onze actieconsensus.[4]”

 

Acties nooit tegen individuele burgers gericht

De autobranden en bekladdingen zijn niet alleen afschrikwekkend vanwege het gewelddadige karakter ervan en het gevaar voor burgers, zij zijn ook extreem onrechtvaardig omdat zij tegen individuele burgers gericht zijn. Hoe hard burgers ook hun best doen om duurzaam te leven, binnen onze huidige samenleving draagt iedereen bij aan de verdere opwarming van de aarde. Er is simpelweg geen ontkomen aan. Zolang overheden en grote bedrijven geen radicale verandering doorvoeren, zitten burgers vast in een giftig systeem van vervuiling en vernietiging van de natuur en hun eigen levens. Dat is waarom acties van Extinction Rebellion nooit tegen individuele burgers gericht zijn. Woordvoerder Pim de Vleeschhouwer: “Soms hebben burgers kortdurend last van onze acties, maar wij proberen geen van hen persoonlijk te raken. Ook om die reden nemen wij met klem afstand van de autobranden en bekladdingen van vannacht. Wij leven mee met de getroffen burgers, wensen hen veel sterkte en hopen dat de daders snel gepakt worden.”

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

 

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

 

Noot voor redacties, niet voor publicatie

Voor informatie over deze actie neemt u contact op met onze woordvoerder (06 48170971). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR