Extinction Rebellion picknickt bij kantoor LTO tegen uitstoot landbouwsector

11/12/2020

Rond het middaguur picknickten zes rebellen van Extinction Rebellion Landbouw voor het hoofdkantoor van de Land en Tuinbouworganisatie (LTO) in Den Haag. Met de actie vraagt XR Landbouw aandacht voor het aandeel van de landbouw aan de klimaatcrisis. Ook overhandigden XR Landbouw een brief aan algemeen directeur Hans van den Heuvel van de LTO. De hele week voert Extinction Rebellion acties om stil te staan bij het vijfde jubileum  van het klimaatakkoord van Parijs. 

Woordvoerder van XR Landbouw en boerin Roos Saat: “LTO heeft zich gecommitteerd aan het Parijsakkoord, maar lobbyt ondertussen voor een industrieel voedselsysteem dat juist een desastreuze impact heeft.”

Na de picknick liet XR Landbouw een ‘boodschappenmand’ achter met biologische producten en teksten als ‘Verandering is broodnodig’ en ‘Stop met het uitmelken van de planeet.’ Op een grote banner stond de tekst ‘Haal de lobby uit de landbouw!’. Saat: “LTO zou zich moeten inspannen voor een gezonde landbouw voor alle boeren, niet voor het huidige landbouwsysteem dat slecht is voor de planeet én boer. Het huidige landbouwsysteem waar LTO voor lobbyt is een doodlopende weg.”

De industriële landbouw is wereldwijd verantwoordelijk voor 25 procent van de uitstoot van broeikasgassen, en de belangrijkste veroorzaker van ontbossing. In Nederland bevindt de landbouw zich in een stikstofcrisis, kampt met een mestoverschot, grootschalige bodemdegradatie, biodiversiteitsverlies, en droogte. Hoewel LTO zich namens de Nederlandse landbouw gecommitteerd heeft aan het klimaatakkoord van Parijs is de uitstoot van broeikasgassen in de landbouw sindsdien alleen maar toegenomen (26,9 megaton uitstoot CO2 in 2018 ten opzichte van 26 megaton in 2004).

XR Landbouw is een themagroep van boeren en burgers die zich binnen Extinction Rebellion inzet voor een rechtvaardig landbouwsysteem. XR Landbouw eist dat de overheid eerlijk is over de rol van de landbouw in de klimaat- en ecologische crisis, overschakelt van een industrieel voedselsysteem naar agro-ecologische landbouwpraktijken en burgers en boeren samen te laten bepalen hóe deze transitie eruit ziet.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR