Extinction Rebellion plaatst grafiek op gevel ministerie EZK vanwege 5 jaar Parijsakkoord

12/12/2020

Vandaag voert Extinction Rebellion (XR) actie bij het ministerie van Economische Zaken
en Klimaat. Rebellen van XR hangen en verven momenteel een metershoge grafiek op de voorgevel van het ministerie. Vijf jaar na het klimaatakkoord van Parijs waarschuwen zij dat het kabinet veel
meer moet doen om de gevaarlijke opwarming van de aarde te stoppen. Als we nu niet doen wat nodig is, zal de temperatuur in 2100 gestegen zijn naar 3 graden hoger dan voor de industriƫle revolutie.

Anderhalve graad
In 2015 hebben 196 regeringen, inclusief de Nederlandse, beloofd hun nationale uitstoot dusdanig terug te dringen dat de globale temperatuurstijging ruim onder de 2 graden zal blijven. Ook is het streven vastgelegd om niet voorbij de 1,5 graden Celsius opwarming te gaan, omdat wetenschappers waarschuwen dat het overschrijden van deze grens zal leiden tot een ongekende humanitaire crisis. Door mislukte oogsten en watertekorten zullen miljoenen mensen worden ontheemd en het slachtoffer raken van honger en conflicten. De temperatuur toename zal het risico op besmettelijke en door mug overdraagbare ziektes doen toenemen, wat zal leiden tot meer pandemieƫn en een extra druk op de
gezondheidszorg.

Een temperatuurstijging van 3 graden, waar in dit tempo op afgestevend wordt, zal nog ergere gevolgen hebben, zo zullen wij in Nederland vaker te maken krijgen met extreme hittegolven en wordt het risico op overstromingen verhoogd. Mensen in armere landen zullen naar alle waarschijnlijkheid nog harder getroffen worden, hoewel zij veelal minder hebben bijgedragen aan de opwarming van de aarde. Het klimaatbeleid van het huidig kabinet maakt dit zorgelijke toekomstbeeld alsmaar waarschijnlijker.

Falend beleid
Niet alleen zijn de doelen van het huidig kabinet onvoldoende, ze worden consequent niet gehaald,zoals het Urgenda vonnis aantoont. Het huidig kabinet heeft de mogelijkheid om dringende maatregelen te nemen om het tij te keren, zoals zij ook gedaan heeft bij de aanpak van het coronavirus.

Daarom verzoeken wij het kabinet om in te gaan op onze eisen: “1. Wees eerlijk over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen, 2. Doe wat nodig is om de uitstoot van broeikasgassen op een rechtvaardige manier naar netto nul te brengen in 2025, 3. Laat burgers beslissen over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad”. Meer informatie hierover is te vinden op onze website.

De afbeelding
Een deel van de afbeelding van de grafiek is aangebracht door middel van gemakkelijk te verwijderen kalkspray, direct op de ruiten. XR heeft de intentie om dit zelf schoon te maken. Het andere deel wordt weergegeven door middel van een spandoek vanaf het dak. De grafiek toont het verloop van de mondiale temperatuur verandering over de afgelopen 10,000 jaar, en bevat projecties van toekomstige temperatuurstijging tot 2100 gebaseerd op huidig klimaatbeleid. De grafiek is afkomstig van JosHagelaars, “De twee Tijdperken van Marcott” en is in overeenstemming met projecties afkomstig van Climate Action Tracker.

Deze actie is onderdeel van de Nederlandse campagne week #5jaarParijs, zie vorige persberichten voor meer informatie.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR