Extinction Rebellion start dagenlange blokkade verkeersader Stadhouderskade voor Rijksmuseum in Amsterdam: Vanaf 7 oktober zetten meer dan 1000 rebellen zich in voor beter klimaatbeleid

03/10/2019

Extinction Rebellion start dagenlange blokkade verkeersader Stadhouderskade voor Rijksmuseum in Amsterdam // Vanaf 7 oktober zetten meer dan 1000 rebellen zich in voor beter klimaatbeleid als deel van internationale actie// De blokkade zal zo lang duren als nodig is om de drie eisen van Extinction Rebellion in te willigen //

Amsterdam 3-10-2019

Vanaf maandag 7 oktober start in Amsterdam – en in tientallen steden wereldwijd – een rebellie voor een urgenter klimaatbeleid. Extinction Rebellion (XR) wil dat overheden (1) de ernst van de ecologische en klimaatcrisis erkennen, (2) de burgers daarover eerlijk en helder informeren en (3) daarnaar handelen. Meer dan 1000 rebellen zullen maandagochtend de Stadhouderskade voor het Rijksmuseum blokkeren om deze wensen kracht bij te zetten. Ook de museumbrug wordt afgesloten voor al het verkeer. Met deze ernstige disruptie van deze verkeersader op de binnenring van Amsterdam maakt Extinction Rebellion de politiek duidelijk dat de grootste bedreiging van de planeet en het leven op aarde serieus moet worden genomen. Alle leden van de Tweede Kamer en Eerste Kamer hebben afgelopen week een uitnodiging ontvangen om de volksopstand op de Stadhouderskade te bezoeken en met de rebellen van XR in gesprek te gaan.

Maandagochtend vroeg start de blokkade met de titel ‘Rebel Without Borders – Opstand voor het Leven’. Extinction Rebellion NL zal met de blokkade van de Stadhouderskade weliswaar hinder veroorzaken, maar deze staat in geen verhouding tot de gevolgen en kosten waar de maatschappij mee geconfronteerd wordt als er niet snel, groots en adequaat ingegrepen wordt door de politiek. Gewone mensen voelen zich betrokken bij de toekomst van Nederland, en zowel jonge mensen als oudere mensen ervaren juist dit zo urgent om ervoor de straat op te gaan, net als over de hele wereld. Vooralsnog faalt de regering in het beschermen van haar burgers tegen de rampzalige gevolgen van ongelimiteerde CO2-uitstoot en verbreekt daarmee eenzijdig het sociaal contract. Daarom gaat Extinction Rebellion over tot deze blokkade. Honderden rebellen zullen op locatie overnachten en de blokkade permanent in stand houden. De beweging is van plan zo lang als nodig te blijven. Dit kan dagen duren of weken.

Extinction Rebellion ziet dat de zachtere actiemiddelen, petities, demonstraties en zelfs de rechtszaak van Urgenda niet tot de gewenste resultaten hebben geleid en dat de overheid haar verantwoordelijkheid nog altijd niet neemt. Tegelijkertijd wordt het draagvlak voor acties van burgerlijke ongehoorzaamheid steeds groter. Burgerlijke ongehoorzaamheid is een vorm van geweldloos verzet voor een politiek doel waarbij de deelnemers bereid zijn de wet te overtreden en desnoods gearresteerd te worden. ‘Honderden mensen die deelnemen aan Rebel Without Borders zijn bereid om hun vrijheid op te offeren om een beter klimaatbeleid af te dwingen’, zegt Elle van Zeeland, een van de woordvoerders van XR. ‘In London werden in april tijdens de International Rebellion Weeks meer dan 1000 mensen gearresteerd. Hetzelfde zou zomaar in Amsterdam kunnen gebeuren.’

Het doel van Extinction Rebellion is niet om gearresteerd te worden maar om zo spoedig mogelijk een adequaat en rechtvaardig klimaatbeleid te bewerkstelligen. Nederland zou daar juist een voorloper in moeten zijn omdat het land extra kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering vanwege de ligging onder zeeniveau. De Deltawerken kunnen ongeveer 40 cm zeespiegelstijging aan, de prognoses van het IPCC voor deze eeuw liggen veel hoger. Om deze en andere thematieken te bespreken zijn de leden van de Tweede en Eerste Kamer van harte uitgenodigd bij de blokkade langs te komen. Ook de griffies van de meeste gemeenten en de provincies hebben een uitnodiging gekregen om voor het Rijksmuseum in gesprek te gaan met de burgers over een veilige en rechtvaardige klimaattransitie.

De sociaal-politieke klimaatbeweging Extinction Rebellion is de afgelopen maanden ook in Nederland snel gegroeid. Duizenden mensen zijn landelijk actief met de mobilisatie en training voor deze en andere acties. Wereldwijd zijn honderden groepen bezig om hun overheden tot ambitieuzere klimaatactie te bewegen. Vanaf 7 oktober zijn er onder meer blokkades en acties in o.a.Melbourne, Cairns, Sydney, Perth, Tasmania, Adelaide, Buenos Aires, Wenen, Montreal, Toronto, Bogotá, Praag, Parijs, Berlijn, Boedapest, New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Orissa, Hong Kong, Mexico City, Amsterdam, Wellington, Islamabad, Bratislava, Madrid, Istanboel, Londen, New York, Chicago, Los Angeles, Perth, Tokyo, Banjul, Athene, Rome, Dublin, Kaapstad en Santiago de Chili. Extinction Rebellion is principieel geweldloos.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR