Extinction Rebellion verstoort Tweede Kamerdebat: “krimp luchtvaart!”

16/06/2022

Commissievergadering over verduurzaming luchtvaart tijdelijk stilgelegd

​​

Donderdag 16 juni om 14:50 uur legde een groep rebellen van Extinction Rebellion met een fluitconcert en een toespraak het commissiedebat over verduurzaming van de luchtvaart tijdelijk stil. Dat gebeurde in de Groen van Prinstererzaal in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. De rebellen eisen dat de overheid stopt met het steunen van de luchtvaart en stellen dat ‘duurzame luchtvaart’ überhaupt niet bestaat. Woordvoerder Gerben Starink: “Wij willen het geluid van de burger en de wetenschap laten horen en niet van de lobby! Daarom verstoren we dit commissiedebat. Overheidsbeleid mag niet langer uit de koker van de industrie komen. De stem van burgers moet beslissend zijn, zoals het een democratische rechtsstaat betaamt.” De rebellen weigerden te vertrekken zolang hun eis, drastische krimp van de luchtvaart, niet werd ingewilligd. Ze zijn door beveiligers uit de zaal gesleept.

 

Drastische krimp is noodzakelijk

Op de agenda van het debat stonden onder meer synthetische kerosine, biobrandstoffen en elektrisch vliegen. Van al deze initiatieven hebben wetenschappers aangetoond dat deze de komende decennia geen serieus alternatief vormen voor de reguliere, vervuilende luchtvaart. Dit terwijl het IPCC-rapport laat zien dat de urgentie van de klimaatcrisis inmiddels zo groot is geworden, dat de CO2-uitstoot, waaraan de luchtvaart een grote bijdrage levert, in zeer korte tijd naar nul moet. Voor de luchtvaart is maar één oplossing mogelijk: drastische krimp. In plaats daarvan zet de Nederlandse overheid in op nog meer groei, onder andere door het nieuwe vliegveld Lelystad te openen en de regels voor het gebruik van het luchtruim te versoepelen, bijvoorbeeld voor laagvliegroutes. De luchtvaart wordt financieel ondersteund met goedkope luchthaventarieven en btw- en accijnsvrijstellingen. Het mainport-model verleidt tientallen miljoenen buitenlandse reizigers met lage tarieven tot een overstap op Schiphol. Vliegvelden opereren in ons land zonder verplichte luchthavenbesluiten en natuurwetvergunningen.

 

Schadelijke effecten op de samenleving

De luchtvaartindustrie veel schadelijke effecten op de samenleving: het levert een grote bijdrage aan gevaarlijke opwarming van de aarde, hoognodige woningbouw is onmogelijk en de gezondheid van medewerkers en omwonenden loopt gevaar door geluidsoverlast en ultrafijnstof en kankerverwekkende stoffen. Actievoerder en groepsleerkracht Trees Lammers: “Je weet pas wat normaal is, wanneer je ermee geconfronteerd wordt. Tijdens de Coronacrisis en het eindelijk stil leggen van de luchtvaart wereldwijd heeft iedereen kunnen ervaren wat het is wanneer de lucht schoon is en de natuur de kans krijgt te regenereren. In India zagen inwoners voor het eerst van hun leven de Himalaya. Zelf kon ik weer hardlopen en fietsen zonder te piepen, hoesten en kortademig te zijn. Nu alles weer vliegt als nooit te voren is die vrijheid mij ontnomen. Ik zou willen zeggen: ‘Slimme vogels vliegen niet’.”

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

 

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  • WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  • DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  • LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming. 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR