Extinction Rebellion voert massaal actie met Rebellie tegen de Fossiele Industrie, 19 t/m 24 mei in Rotterdam

19/04/2022

Van 19 t/m 24 mei staat Extinction Rebellion op met de Rebellie tegen de Fossiele Industrie in Rotterdam. In navolging van Just Stop Oil en Extinction Rebellion UK leggen wij Rotterdam plat! Wij eisen het einde van de fossiele industrie en een snelle klimaatrechtvaardige transitie. Op de eerste en de laatste actiedag komen onze rebellen massaal samen in Rotterdam, op de twee andere actiedagen voeren zij op verschillende plekken actie, waarbij een deel een zeer verstorend karakter heeft en wij arrestaties verwachten. In het weekend is er een gemeenschappelijk programma met workshops, lezingen, theater, dans, en veel meer. Alle acties zijn geweldloos.

Stop de fossiele industrie! 
De gevolgen van de klimaatcrisis zijn duidelijk: om het leven op aarde te beschermen moeten overheden en bedrijven nu doen wat nodig is. Daarom eisen wij: stop de fossiele industrie! Ieder mens heeft recht op een veilige leefomgeving, een duurzame baan en woning en op groen vervoer. Hoe we dat doen? Laat burgers beslissen via een ambitieus burgerberaad! Wij eisen een einde aan fossiele vernietiging. Fossiele industrie is moord! Overal ter wereld voelen mensen de gevolgen, van Groningen en Rotterdam tot in het Mondiale Zuiden. Inheemse mensen strijden al eeuwenlang tegen de staten en grote bedrijven die de klimaat- en ecologische crisis veroorzaken. Wij willen zij aan zij met hen staan, en met iedereen die door fossiele vernietiging getroffen wordt, zowel in Nederland als daarbuiten. Stop de fossiele industrie!

Actievoeren moet, de klimaatcrisis laat ons geen keus
Hoe hard de Rebellie tegen de Fossiele Industrie nodig is, blijkt niet alleen uit het meest recente IPCC-rapport, dat een afschrikwekkend verhaal vertelt, maar ook uit de dagelijkse ervaringen van mensen die nu al keihard getroffen worden door de klimaat- en ecologische crisis. Hittegolven, droogtes, overstromingen, orkanen, hongersnood. Overal ter wereld komen mensen om als gevolg van ons falende overheidsbeleid. De acties van Extinction Rebellion brengen de urgentie van deze crises onder de aandacht, juist doordat ze verstorend zijn. Woordvoerder Roel: “De klimaat- en ecologische crises zijn zo ernstig dat wij niet door kunnen gaan met ‘business as usual’. Er rest ons niets anders dan burgerlijke ongehoorzaamheid: blokkades, lock-ons, lijmacties en nog veel meer, omdat overheden en grote bedrijven al jaren weigeren te luisteren naar de hoogst alarmerende conclusies van de klimaatwetenschap.”

Wat is Extinction Rebellion?
XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR