Hoe een beweging van bewegingen kan winnen

25/08/2019

XR naar het volgende niveau tillen.

Door Rupert Read

Vertaling Frank en Willemien

Onze rebellie zal in oktober grootser en veelomvattender zijn dan in april. Want dit keer gaat het om meer dan het krijgen van louter mondelinge toezeggingen door de machthebbers, meer dan om brave papieren verklaringen over een ecologische en klimaatnoodtoestand zonder dat daar verdere consequenties aan verbonden worden. Dat is simpelweg niet wat er nodig is. We leven immers in een tijd waarin wat we nu doen oneindig grote gevolgen heeft voor de toekomst. De tijd om vrijblijvend te spelen is op.

Niemand minder dan Antonio Gutierrez, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft gezegd dat wanneer we binnen twaalf maanden geen ingrijpende en transitie-bevorderende veranderingen doorvoeren, we geen schijn van kans maken om te ontkomen aan het doemscenario dat geschetst wordt in het IPCC rapport van vorig jaar (waarbij we de planeet meer dan 1,5 graad laten opwarmen). Prinsjesdag 2019 is de laatste kans die ons parlement heeft om de begroting aan te passen voor die cruciale komende twaalf maanden. Die begroting moet eerst en vooral rekening houden met de noodtoestand op het gebied van klimaat en ecologie.

Als de autoriteiten niet meebewegen, laten wij van ons horen en forceren we het inslaan van een andere richting. Met onze rebellie in oktober willen wij grote veranderingen stimuleren, veranderingen die toegezegd worden en waaraan concreet begonnen en gewerkt wordt. Gebeurt dat niet dan zal een Burgerberaad bepalen wat de juiste weg is. Een Burgerberaad van gewone burgers, die goed geĂŻnformeerd zijn over de hel op aarde die de mensheid zo schijnbaar sereen aan het scheppen is. Een Burgerberaad dat de macht heeft om, na echt nadenken en overwegen, te beslissen op welke manier ons land een rol gaat spelen bij het inslaan van een geheel andere weg. En dat moet snel gebeuren.

Hoe kunnen we deze nieuwe opschaling van de Rebellie realiseren? Hoe krijgen we deze herfst heel veel meer mensen de straat op? En waar vinden we al die extra mensen die bereid zijn om gearresteerd te worden (en ja, helaas, sommigen van ons zullen ook gevangen genomen worden)?

Iedereen die er in april bij was kan je vertellen hoe bijzonder het was. Een onvergetelijke ervaring. Ik denk dat vrijwel iedereen die er toen bij was er nu weer bij zal zijn. Plus de mensen die er (achteraf) spijt van hebben dat ze er toen niet bij waren. Die zullen nu ook komen. En veel meer mensen die “wakker geworden” zijn door de informatie die ze sinds die tijd van en over XR gehoord hebben.

Maar er is geen garantie dat we daarmee genoeg rebellen op de been brengen. Hoe kunnen we de benodigde uitbreiding realiseren?

We hebben een plan: een beweging van bewegingen. We staan open voor groepen nieuwe rebellen die aangesloten zijn bij organisaties die zich verbonden voelen met XR. De vredesbeweging. Dierenwelzijnsorganisaties. Maatschappelijke bewegingen. En vele anderen. Noem het een alliantie van rebellen


Ik heb een pamflet geschreven over hoe deze alliantie van rebellen het best kan functioneren. En met name over hoe we samen de economische en financiële systemen, en wie daarachter zit, kunnen aanpakken. De macht achter de politiek


Dit pamflet heet “Truth and its consequences” (De stand van zaken en de gevolgen daarvan)

Laat ik meteen een paar misvattingen wegnemen over de aanpak die ik voor deze herfst voorstel:

We richten ons niet op rijke en machtige mensen als individu. We richten ons op het systeem waar zij voor staan, en soms op de rol die zij binnen dat systeem spelen.

XR staat buiten de politiek. We zijn geen speler in het standaard politieke spectrum. Het gaat er dus niet om dat we “links” zouden zijn. Nee, de logica is veel eenvoudiger. In een noodtoestand moeten we allemaal samenwerken. Bijvoorbeeld: de elite (doorgaans grootvervuilers) moet veel minder gaan vliegen dan de rest van ons. Vliegen moet op rantsoen, of op zijn minst zal er een “frequent flyer belasting” moeten komen. Voedselrantsoenering in de tweede wereldoorlog was niet “links”; het was simpelweg een manier om ervoor te zorgen dat we allemaal ons steentje bijdroegen. Eenzelfde mentaliteit en houding is waar we op dit moment behoefte aan hebben: een spirit van mobilisatie, aangezien we de facto als mensheid in een wereldwijde oorlog terechtgekomen zijn, een oorlog met klimaatopwarming. Zo is er ook niets “links” aan Contraction and Convergence, (C&C: Contractie en Convergentie), het schoonste en meest transparante voorstel om enigerlei vorm van klimaat-rechtvaardigheid te bereiken: hierbij  krijgen wij allemaal, wereldwijd, eenzelfde kleine hoeveelheid toegestane vervuiling toebedeeld, een hoeveelheid die het ecosysteem van onze aarde nog net kan dragen.

Waar het om gaat, is dat het huidige systeem ons naar de afgrond leidt; het is dus onhoudbaar en daarom meer dan toe aan verandering, en die veranderingen moeten NU ingaan. We zullen niet toestaan dat financiële instellingen blijven parasiteren met geld dat gebruikt zou moeten worden voor een noodprogramma waarbij onze economie omgevormd wordt naar iets dat ecologisch levensvatbaar is. We zullen niet toestaan dat men blijft investeren in een systeem dat drijft op fossiele energie en dat onze kinderen doodt.

Ik hoop dat jullie mijn pamflet willen lezen. Ik hoop dat jullie, binnen de relatief gedecentraliseerde manier waarop de rebellie in oktober georganiseerd gaat worden, ervoor zullen kiezen te helpen voorkomen dat het parlement akkoord gaat met een begroting die geen rekening houdt met de ecologische en klimaatnoodtoestand. Of dat jullie ervoor kiezen om het financiële en economische hart van het systeem stil te leggen, aangezien dat vooralsnog de neiging heeft door te gaan met business as usual. Ik hoop dat jullie mee zullen doen met de alliantie van rebellen die op het punt staat dit land voor altijd te veranderen zodat het op een rechtvaardiger pad naar de toekomst uit zal komen.

En dan, nadat men eerst de strijd met ons zal aangaan, en wij zullen “terugvechten” met de kracht van eerlijkheid en op de meest geweldloze manier
 dan zullen wij (naar ik hoop) winnen.

Bron: https://medium.com/@GreenRupertRead/how-a-movement-of-movements-can-win-cfcfdad5151c

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR