Inclusion and Power statement over Roger Hallam

09/01/2020

Wij, de werkgroep Inclusiviteit en Macht (Inclusion and Power), schrijven dit om ons uit te spreken tegen de opmerkingen van Roger Hallam over de Holocaust in Die Zeit. Er is zowel veel discussie omtrent de bedoeling achter zijn woorden, als over wat er ‘echt’ gebeurd is, d.w.z. of de media Hallam’s woorden verdraaid heeft. Volgens ons is dit niet relevant. 

Onafhankelijk van of zijn uitlatingen uit hun context zijn getrokken, achten wij het nodig en belangrijk om ons uit te spreken over het feit dat deze uitspraken, net als de reactie daarop, pijnlijk zijn geweest voor veel rebellen. Roger is een mede-oprichter van XR, maar zeker geen woordvoerder of leider van de beweging. XR is een beweging gegrondvest op autonomie, decentralisatie en een horizontale structuur, en zou daardoor geen leiders moeten hebben. Maar woorden hebben macht, en het is noodzakelijk om de stemmen en emoties te erkennen van degenen die geraakt zijn door deze uitlatingen. Het is overduidelijk helder dat de situatie die volgde na de uitspraak een onveilige omgeving creëerde voor sommigen van ons.

Hoewel XRUK en XRGermany direct naar buiten kwamen met verklaringen,  en XRNL ook reageerde, en de beweging zich distantiëerde van Hallam’s uitspraken, willen we zeer expliciet afstand nemen van Hallam’s verklaring, alsmede enige vergelijking of ordening van leed. Ervaringen van pijn en trauma moeten niet geordend worden. Ze zijn relatief met betrekking tot het individu, en we willen duidelijk maken, dat we de gevolgen van de opmerkingen van Roger Hallam erkennen. Daarnaast willen we duidelijk maken dat het altijd ongepast is om ervaringen van antisemitisme, racisme of enige andere vorm van marginalisatie te bagatelliseren. Hierbij willen we ook benadrukken dat dit geen plaats heeft binnen onze beweging, zoals gezegd in de lange versie van Normen & Waarden punt 6. “Discriminerend gedrag, taal of gedrag dat racisme, seksisme, antisemitisme, islamofobie, homofobie, validisme, klassediscriminatie, vooroordelen rond leeftijd of enige andere vorm van onderdrukking vertoont, inclusief beledigende taal tegenover anderen, worden tijdens een actie of elders niet geaccepteerd binnen de beweging, fysiek of online.” We willen ons actief inzetten voor een beweging waar dit soort gebeurtenissen niet voorkomen.

We bieden onze excuses aan aan de rebellen die zich buitengesloten en gekwetst voelden door de opmerkingen van Roger Hallam, en voor de discussie die daarop volgde. We bieden onze excuses aan voor onze stilte terwijl we de geschikte manier probeerden te vinden om hierop te reageren. Deze verklaring komt veel te laat. We hopen lessen te trekken uit de conflicten die hieruit volgden, en willen erop toezien dat een dergelijke stilte vanuit onze kant nooit meer zal vallen. Wij zullen werken om ervoor te zorgen dat de stemmen die tot zwijgen zijn gebracht gehoord worden. Dit is noodzakelijk en immens waardevol voor onze beweging. Dit is ook onderdeel van onze missie om een gezonde, weerbare en aanpasbare regeneratieve cultuur op te zetten. Er is ook een werkgroep gevormd om een fysieke ruimte te creëren om samen te reflecteren op de opmerkingen, evenals de reactie binnen de beweging.

We erkennen de processen die in het VK opgestart zijn. We zijn een beweging die een nieuw begin en nieuwe manieren van samenleven wil creëren. Het proces van transformatieve gerechtigheid dat nu in het VK begonnen is, is zeer belangrijk, en vertegenwoordigt een nieuwe manier van communicatie en begrip. Het is essentiëel om fouten als deze te erkennen en hieraan te werken. Wij geloven dat we dit als beweging kunnen gebruiken als leermoment, zodat dergelijke situaties niet meer zullen voorkomen.

Met liefde, woede en respect,

 

Inclusiviteit en Macht NL

 

Dit is een verklaring van de IxP cirkel van XRNL, geschreven vanuit het perspectief van ons mandaat (om actief aan een inclusieve beweging te werken). Wij spreken op geen enkele namens de gehele beweging van XR NL.

 

Er is de mogelijkheid om de verklaring vanuit je eigen kring of affiniteitsgroep te ondertekenen:

Gebruik hierbij het ‘bezwaar/geen bezwaar’ besluitvormingsproces, en ook de ‘goed genoeg voor nu/veilig genoeg om te proberen’ ethos bij het beslissen. Zorg dat er consent zonder weloverwogen bezwaren binnen de cirkel/AG is voordat er getekend wordt. 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR