Klimaatbarometer Utrecht

Voer samen met ons de druk op!

Het huidige klimaatbeleid is een gevaar voor de aarde en onze veiligheid. Politieke partijen zeggen dat ze binnen 1,5 graad opwarming willen blijven, maar nemen onvoldoende actie.
De klimaatcrisis veroorzaakt hittegolven, overstromingen, stormen, zeespiegelstijging. Oogsten mislukken, er ontstaan oorlogen, honger, ziektes.
In Azië, Zuid-Amerika en Afrika lijden mensen nu al massaal aan de gevolgen van klimaatverandering. We moeten alles op alles zetten om de opwarming zo klein mogelijk te houden. Om de klimaatcrisis niet nog erger te maken. Elke fractie van een graad maakt een groot verschil.

Utrecht moet en kan meer doen!


De Klimaatbarometer slaat alarm!

Geen enkele partij heeft een compleet uitgewerkt, onderbouwd en concreet stappenplan om Utrecht in 2030 klimaatneutraal te maken. Dit is wel wat nodig is! Het huidige tempo om klimaatverandering tegen te gaan is in Utrecht veel te laag; onze veiligheid is in het geding!

Kijk hier om te zien hoe XR Utrecht het gevaar van een trage energietransitie op de agenda van de gemeente heeft gezet.

Voer jij met ons de druk op?

Maak jij je net als wij ook grote zorgen om hittestress, voedselschaarste en overstromingen? Schrijf dan! Wij roepen je op om het kandidaat raadslid waar jij op gaat stemmen een (digitale) brief te sturen met daarin jouw persoonlijke klimaatzorgen Ă©n op te roepen om te doen wat nodig is om onder de anderhalve graad opwarming te blijven. XR Utrecht verzamelt alle brieven en bundelt deze om ze vervolgens in te sturen.
We vragen je om deze brief via ons te versturen, zodat wij alle brieven in 1 moment kunnen overhandigen aan de gemeenteraad. Zo maken we een een statement vóór het klimaat!

Mogelijk lezen we jouw brief voor aan de gemeenteraad. Geeft het vooral in je mail aan als je hier een bezwaar tegen hebt. Je kunt je digitale brief insturen naar utrecht@extinctionrebellion.nl. De deadline is 31 maart.

Inhoud Klimaatbarometer


Welke partijen voeren de druk voor het voeren van noodzakelijk klimaatbeleid de komende raadstermijn het meeste op? Extinction Rebellion Utrecht maakte deze Klimaatbarometer aan de hand van de inbreng van de politieke partijen van de gemeente Utrecht.
Zo zien inwoners van Utrecht in Ă©Ă©n oogopslag welke partijen de komende vier jaar voornemens zijn om de druk flink op te voeren om klimaatverandering tegen te gaan.

Totstandkoming van de Klimaatbarometer


XR Utrecht stelde de Klimaatbarometer op aan de hand van antwoorden van politieke partijen op vier vragen. Hieronder lees je hoe we tot de ranking van deze antwoorden zijn gekomen. We realiseren ons dat het ‘wegen’ van ieders inbreng nooit honderd procent objectief is. Daarom nodigen we je uit om zelf het bronmateriaal te bekijken dat de partijen ons aangeleverd hebben en dit te beoordelen. Het bronmateriaal en onze uitleg over hoe we dit gewogen hebben, vind je hieronder.

Jouw weging en je ideeën over aanvullende concrete stappen en maatregelen die nodig zijn horen we graag. Laten we met elkaar een open dialoog voeren over hoe Utrecht stappen kan zetten om een opwarming boven de anderhalve graad tegen te gaan! Bereik ons op utrecht@extinctionrebellion.nl.

De vier vragen


We stelden de politieke partijen vier vragen, bij de uitkomsten per partij onderaan de pagina vind je de volledige vragen en hun toelichting. Aan de antwoorden hebben we punten toegekend volgens het volgende wegingskader.

Uw partij erkent:

 1. De noodzaak om binnen 1,5 graad opwarming te blijven


  Ja = 1
  Nee = uitkomst automatisch naar 0

 2. Dat veel meer maatregelen nodig zijn om binnen dit doel te blijven


  0 = Zegt nee of zegt niet hoe
  1 = Zegt ja, overtuigt matig hoe
  2 = Zegt ja, overtuigt redelijk hoe
  3 = Zegt ja, overtuigt goed hoe

 3. Dat er duidelijker over de crisis moet worden gecommuniceerd


  0 = Zegt nee of zegt niet hoe
  1 = Zegt ja, overtuigt matig hoe
  2 = Zegt ja, overtuigt redelijk hoe
  3 = Zegt ja, overtuigt goed hoe

 4. Dat burgers moeten meebeslissen over een rechtvaardige transitie


  0 = Zegt nee of geeft geen toelichting
  1 = Zegt ja, overtuigt matig hoe
  2 = Zegt ja, overtuigt redelijk hoe
  3 = Zegt ja, overtuigt goed hoe


Slotsom

Aan de hand van de uiteindelijke puntenaantallen zijn de partijen in een aantal categorieën onderverdeeld:

 • Voelt geen druk: 0, 1 of 2 punten
 • Voelt weinig druk: 3 of 4 punten
 • Voelt redelijke druk: 5 of 6 punten
 • Voelt grote druk: 7 of 8 punten
 • Voelt druk die nodig is: 9 of 10 punten

Uitkomst per partij


In onderstaande tabel vind je per partij de uiteindelijke gewogen score. De volledige reacties van elke partij zijn onder aan deze pagina te lezen.


NB: twee weken na het inzenden van de antwoorden hebben de PvdA, GroenLinks, het CDA, de ChristenUnie en de SP ingestemd met een motie voor een burgerberaad. Bovenstaande scores kloppen met de ons gegeven antwoorden, maar niet meer met het daadwerkelijke handelen van de partijen.

Wat zeggen de partijen?

Lees hieronder de antwoorden van alle partijen die op onze vragen hebben gereageerd. Een aantal partijen ontbreken, omdat ze geen reactie op hebben gestuurd.


Partij voor de Dieren

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Ja, de Partij voor de Dieren erkent dit. We hebben nog minder dan 10 jaar om onder die 1,5 graad te blijven. De Partij voor de Dieren wil dat Utrecht uiterlijk 2030 klimaatneutraal is. De klimaaturgentie smeekt om actie maar helaas heeft de huidige coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie de doelstelling om zo snel mogelijk klimaatneutraal te worden uitgesteld tot na 2050. Dat kan Ă©cht niet. Dat is te laat en dat gaat desastreuse gevolgen hebben. Utrecht gaat last krijgen van klimaatverandering: perioden van ernstige droogte, dan juist weer hevige regenbuien, en veel meer (en nog intensere) stormen zoals we de afgelopen maand al over ons heen hebben gekregen. De impact van klimaatverandering gaat alleen maar groter worden. Daarnaast is de klimaatcrisis niet de enige crisis die Utrecht zal raken. Deze hangt samen met de biodiversiteitscrisis. De soortendiversiteit zal afnemen en het ecosysteem zal ernstig uit balans raken. De Partij voor de Dieren is een ecocentrische partij en wij willen dat niet alleen de mens maar ook dieren en planten beschermd worden tegen (de gevolgen van) klimaatverandering. Het klimaatadaptief maken van Utrecht gaat miljarden kosten, en is dweilen met de kraan open zonder een gedegen mitigatieplan. We kunnen deze kosten beter investeren in het voorkomen van klimaatverandering. Voorkomen is beter dan genezen en niemand wil dat Utrecht een eiland in de zee wordt. Het nemen van verantwoordelijkheid voor het tegengaan van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis zijn wij de inwoners van Utrecht, en de toekomstige generaties, verplicht.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Ja, we willen nĂș een heel pakket maatregelen nemen, waarbij de gemeente in samenwerking met het rijk de regie pakt om snel en volledig over te kunnen stappen op fossielvrije energie. Ook moeten we massaal energie gaan besparen, ook door simpele dingen als te stoppen met terrasverwarming, openstaande winkeldeuren en brandende kantoorlampen buiten werktijd. We willen meer natuur en bomen, en overstappen op een plantaardige levensstijl. Dwang is hierbij niet het juiste middel, en de gemeente moet inwoners helpen, ontzorgen en verleiden. De gemeente is ruimhartig en ondersteunt financieel als dat nodig is. Grote vervuilende bedrijven pakken we snel en voortvarend aan.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Ja, ten bate van een snelle en doortastende energietransitie moet de overheid helder communiceren met inwoners. De gemeente vertelt te weinig waarom deze transitie nodig is, waardoor het begrip en het draagvlak ontbreekt. Het was de Partij voor de Dieren die het initiatief nam tot het uitroepen van de klimaatcrisis. Helaas is er daarna lang niet voldoende naar gehandeld. Wij willen dat de gemeente actief betrokkenheid van inwoners hierbij organiseert, want alleen door een goede communicatie organiseer je draagvlak en daarmee bereidheid tot actie.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Ja, de Partij voor de Dieren is een voorstander van een klimaatberaad met burgers. Wij vinden dit een goede manier om meer betrokkenheid en urgentie bij inwoners te organiseren. Onze fractie heeft al vaker voorgesteld om een burgerberaad te laten plaatsvinden, maar de wethouder en raad waren niet overtuigd van de noodzaak en er werd verwezen naar de stadgesprekken die Utrecht organiseerde. Er is echter een groot verschil tussen stadsgesprekken en een burgerberaad: bij de eerste mogen inwoners geeltjes plakken en krabbeltjes op flapovers zetten, bij de tweede mogen inwoners meebeslissen en worden aangedragen ideeën écht meegenomen. Wij denken dat via een klimaatburgerberaad goede en praktische voorstellen naar voren zullen komen om voor 2030 klimaatneutraal te kunnen zijn.


BIJ1

Vraag 1 Anderhalve graad als doel.
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht?

Ja
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

De gevolgen zijn nu al te zien: dode bomen die de lange periodes van droogte niet hebben overleefd; straten die vol met water staan omdat er weer een stortbui is geweest waar onze stad eigenlijk niet op voorbereid is; gebouwen in de binnenstad die verzakken omdat de lage grondwaterstand leidt tot bodemdaling. De klimaatcrisis voelt voor veel van ons abstract en ver weg, maar de impact van klimaatverandering is al te merken in Utrecht. Er is geen tijd meer om het aanpakken van de klimaatcrisis verder voor ons uit te schuiven en we moeten ons serieus gaan voorbereiden op de extremere weersomstandigheden ten gevolge van de klimaatcrisis.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden. Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht?
Ja

– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

– We zetten harder in op het opsporen van bedrijven die binnen de gemeente de milieuregels overtreden. Bedrijven die in Utrecht gevestigd zijn, worden in Utrecht verantwoordelijk gehouden. De kosten van de energietransitie worden betaald door de vervuilers.
– De Utrechtse economie is er voor iedereen en moet eco-socialistisch en circulair worden. Dit houd in dat we niet alleen sturen op groei door middel van winst, maar ook kijken naar groei van welzijn voor inwoners. En dat hierbij rekening moet worden gehouden met het ecologische plafond en verduurzaming en een rechtvaardige behandeling van alle inwoners.
– Onze gemeente wordt een fossielvrije gemeente. Uiterlijk voor 2030 staat de uitstoot van broeikasgassen in onze gemeente op nul. Het openbaar vervoer in de gemeente moet dan ook volledig elektrisch zijn.
– Wanneer de energie benodigdheden niet door zonne-energie kunnen worden bereikt, vullen wij deze aan met windenergie. Hierbij houden wij wel extra goed rekening met mogelijke belasting van windmolens op de mens en de natuur, inspraak en initiatieven van omwonenden.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd. Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)?
Ja

– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Het uitroepen van de klimaatnoodtoestand blijkt vooral symboolpolitiek te zijn, het heeft niet voor ander beleid gezorgd. Als gemeente gaan we vanaf nu de daad bij het woord voegen en hier concrete en ambitieuze actiepunten aan vastmaken. BIJ1 is van mening dat alleen door een radicale, sociale, de-koloniale en antikapitalistische aanpak de gevolgen van de klimaatcrisis zoveel mogelijk beperkt kunnen worden. Via buurtgesprekken en bijeenkomsten betrekken wij buurtbewoners bij het gemeentelijke klimaatbeleid en communiceren wij duidelijk over de urgentie van maatregelen.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving. Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren?
Ja
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

We organiseren op buurtniveau met regelmaat gesprekken en bijeenkomsten over de klimaatcrisis, de gevolgen en gewenste oplossingen. Deze gesprekken en bijeenkomsten worden door de buurt zelf gedragen en bestuurd, met behulp van financiële en materiële steun van de gemeente. De gesprekken en bijeenkomsten, onder begeleiding van lokale klimaatexperts, hebben als doel om buurtbewoners te betrekken bij het gemeentelijke klimaatbeleid en om te zorgen dat dit beleid te allen tijde rechtvaardig blijft.


EenUtrecht

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Ja. Desastreus

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Ja, daar moeten we maximaal voor gaan.
We stellen voor om dat ‘pakket’ samen te stellen in een burgertop/beraad, in opdracht van de gemeenteraad.
Alle voorstellen zijn wat ons betreft denkbaar. Als we maar ons doel bereiken.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Ja. Dat moet deel van de burgerraad zijn. Denkbaar is dat we daar buurt- en burgerorganisaties maximaal op bevragen en de informatie dus ook heel veel lokaal via lokale nieuwsbrieven/bladen laten lopen. Een zichtbaar straatcampagne is ook te overwegen, maar nogmaals alles is denkbaar en we leggen het graag voor aan een burgerraad/top.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Ja. Een burgerraad/top is hiervoor zeer geschikt. Daar zijn wij zeker voor. Sterker nog, daar pleiten wij ook voor.


CDA

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Ja, wij houden vast aan het Parijsakkoord. Wij willen ook breder kijken naar duurzaamheid (naast energie ook circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptatie), en hebben daarom de Global Goals (SDG’s) opgenomen in ons verkiezingsprogramma.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Nee, want wij achten het niet realistisch dat de uitstoot 0 zal zijn in 2029. Wij vinden het wel belangrijk dat er aanvullende klimaatmaatregelen worden genomen, samen met bedrijven, inwoners en maatschappelijke organisaties, om tussentijdse doelen te formuleren en concrete stappen te zetten. Wij pleiten daarom voor een jaarlijkse Groene Verantwoordingsdag, om dit ook te monitoren en bij te sturen.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Ja, echter geloven wij meer in positieve communicatie dan alleen maar alarmerende communicatie om een gedragsverandering en transitie op gang te brengen die ook op breder draagvlak kan rekenen. Laat dus goede voorbeelden zien ter inspiratie, en informeer via campagnes en heldere kanalen over de mogelijkheden om te verduurzamen. Dankzij inzet van het CDA komt er binnenkort ook een klimaatloket van de gemeente Utrecht.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om
klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Als CDA staan wij positief tegenover het instrument van een burgerberaad, omdat het de participatie van allerlei groepen uit de samenleving bevordert, en het ruimte biedt voor een dialoog, op basis van de inhoud. Tegelijkertijd zijn wij terughoudend met instrumenten die neigen naar bindende referenda, omdat wij juist ook in de kracht van onze representatieve democratie geloven. Als raadslid van het CDA ben ikzelf ambitieus als het gaat om klimaat/duurzaamheid (rentmeesterschap) en zie ik het ook als mijn taak om soms lastige keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan mijn recente initiatief om opnieuw de mogelijkheden voor windenergie op bedrijventerrein Lage Weide te verkennen, rekeninghoudend met de buurt in verband met het tegengaan van mogelijke hinder.


PVDA

Disclaimer: de scores die eerder op de pagina genoemd worden zijn gebaseerd op de reactie die de PvdA in eerste instantie opstuurde. Na een aantal weken heeft de partij echter een gewijzigde reactie opgestuurd. Beide reacties zijn hieronder volledig geplaatst.

Antwoorden in eerste instantie

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Ja
We zien nu al de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de hittegolven afgelopen zomer of de overstromingen in Limburg. Wij verwachten dat dergelijke weerextremen ook vaker in Utrecht gaan plaatsvinden, met alle gevolgen van dien, voor voornamelijk kwetsbare groepen.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Ja/Nee. Ja wij denken dat er concrete aanvullende maatregelen genomen moeten worden, maar of zij ook afdwingbaar moeten zijn, hangt nauw samen wat bedoeld wordt met het terugdringen van de uitstoot naar 0. Geven we mensen dan bijvoorbeeld een boete als ze met de auto gaan? Of dwingen we supermarkten geen productverpakkingen meer in de schappen te hebben liggen die met CO2-productie tot stand zijn gekomen? Wat ons betreft zijn die maatregelen wel erg vergaand, maar zou je bijvoorbeeld wel kunnen denken aan het uitbreiden van de milieuzone of het versneld isoleren van woningen. Afdwingbare maatregelen moeten ons inziens eerder op nationaal niveau geschieden dan op lokaal niveau, omdat de nationale overheid ook het bevoegd gezag is bij de grootste uitstoters (Transportsector, industrie).

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Nee. Wij denken dat we bewoners moeten stimuleren om duurzaamheidsmaatregelen te treffen. Hen daarbij wijzen op een carbon clock, werkt niet verleidend maar eerder alarmerend en kan polariserend werken. De (dreigende) stok is wat ons betreft niet het middel, wel de wortel.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Nee. Wij zijn bereid om de mogelijkheden voor een burgerberaad nader te onderzoeken, met name het aselect gekozen gezelschap spreekt ons aan, maar moet nader uitgewerkt worden. Het burgerberaad zoals wij het in de vraag lezen, wordt opgezet met een bepaald inhoudelijk doel. Wij gaan graag open met bewoners het gesprek aan en zien het burgerberaad als middel om te komen tot betere besluitvorming. De uitkomsten van het burgerberaad zijn ongewis en kunnen inhoudelijk uiteenlopende resultaten opleveren.

Antwoorden in tweede instantie

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht?
Ja
Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?
We zien nu al de gevolgen van de klimaatverandering, zoals de hittegolven afgelopen zomer of de overstromingen in Limburg. Wij verwachten dat dergelijke weerextremen ook vaker in Utrecht gaan plaatsvinden, met alle gevolgen van dien, voor voornamelijk kwetsbare groepen. Dit vraagt om actie.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht?

Ja
Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?
Er zijn zeker concrete maatregelen nodig om uitstoot naar nul terug te brengen. Daar doen wij in ons programma ook enkele concrete voorstellen voor, zoals het mogelijk maken van duurzame energieopwek in Rijnenburg, maken we afspraken met de grootste uitstoters van de stad en breiden we de milieuzone uit. Daarmee zetten we ons in om de uitstoot naar nul terug te brengen. Dat kunnen we als gemeente echter niet alleen: daar hebben we ook de landelijke overheid voor nodig, maar ook een goede samenwerking met inwoners en ondernemers.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)?

Ja
Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?
Ja wij denken dat we bewoners meer moeten inlichten over de gevolgen van de klimaatverandering. Tegelijkertijd moet ze daarbij wel een perspectief worden geboden om ook mee te kunnen doen aan de verduurzaming. Dat handelingsperspectief moet ook altijd een onderdeel zijn van de communicatie.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren?

Ja
Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?
Wij zijn bereid om de mogelijkheden voor een burgerberaad nader te onderzoeken, met name het aselect gekozen gezelschap spreekt ons aan, maar moet nader uitgewerkt worden. De klimaatkwestie kan daarvoor een mooie eerste stap zijn.


Volt

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Ja. Als dit niet gebeurt, verwachten we dat Utrecht in de toekomst de gevolgen van klimaatverandering zal ondervinden. Dit komt in de vorm van heviger stormen, hittestress, droogte, wateroverlast, en een verlies van biodiversiteit. Utrecht ligt deels onder NAP, en afhankelijk van de mate van opwarming zou Utrecht ook onder of aan zee kunnen komen te liggen.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Volt onderschrijft de noodzaak van deze maatregelen, maar ziet tegelijkertijd dat de gemeente zelf niet in staat is om dat te bereiken vóór 2030 of 2029. De gemeente moet werken binnen nationale en wettelijke kaders en heeft daarom beperkte mogelijkheden. Als de nationale overheid niet van koers verandert, gaat het de gemeente Utrecht niet lukken om klimaatneutraal te zijn in 2030.
Volt stelt daarom als doel Utrecht klimaatneutraal in 2040. Daarvoor moet veel gebeuren. We stellen de volgende concrete acties voor:
1. Zo snel mogelijk van het gas af. Dit willen we organiseren met wijkfora, waarbij wijkbewoners met elkaar afspreken hoe ze van het gas af gaan en welke investeringen zij willen doen in duurzaamheid. Op die manier willen we Utrechters betrekken bij de transitie en zorgen voor meer draagvlak voor de ingrijpende maatregelen die we moeten nemen.
2. Meer opwek van duurzame energie. We willen inzetten op meer zonne-energie (vooral op dak, maar eventueel ook op land), onderzoek naar de mogelijkheden voor meer windenergie (bijvoorbeeld in de Rijnenburgpolder) en innovatieve vormen van energie-opwek zoals uit restwarmte van het riool.
3. Meer opslag van energie mogelijk maken. Het huidige energienet is niet in staat om de pieken en dalen van duurzame energie-opwek op te vangen, daar moet de gemeente in investeren.
4. Het instellen van een gemeentelijke Klimaatrekenkamer, die de effectiviteit en kosten van duurzaamheidsmaatregelen doorrekent. Zo zorgen we dat de gemeente het geld zo effectief mogelijk besteedt en zo min mogelijk tijd en geld verspilt aan maatregelen die groen lijken maar dat in werkelijkheid niet zijn.
5. De gemeente moet zelf vooroplopen in de duurzaamheidstransitie. Dat betekent dat alle inkoop van de gemeente zo snel mogelijk circulair wordt en dat alle gebouwen van de gemeente worden verduurzaamd en zonnepanelen op het dak krijgen.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Ja, de gemeente moet hier meer in doen. Volt wil bijvoorbeeld dat de gemeente meer communiceert over biodiversiteitsverlies. De gemeente heeft sinds kort plannen om dit te doen via de “Utrechtse Big 30”, waar Volt enthousiast over is. We willen zorgen dat deze campagne echt bekend wordt onder Utrechters en mensen aan het denken zet over de gevolgen van klimaatverandering. In de toekomst moet de gemeente meer van dit soort communicatiecampagnes opzetten, waar bijvoorbeeld een carbon clock ook onder kan vallen. We willen ook communiceren over de positieve effecten van klimaatmaatregelen, zodat Utrechters weten wat het effect van deze maatregelen is.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Ja, deze aanpak staat centraal in ons duurzaamheidsbeleid. Wij stellen voor om deze fora toe te spitsen op de warmtetransitie (van het gas af), omdat dit het belangrijkste onderwerp is waar de gemeente invloed op heeft en het Utrechters heel direct raakt. Volt wil dat elke wijk via zo’n forum aan de slag gaat. Daarnaast pleit Volt voor stadsbrede burgerfora die met een vaste regelmaat worden georganiseerd. Het bredere klimaat- en duurzaamheidsbeleid van de gemeente zou een geschikt onderwerp zijn voor zo’n stadsbreed forum. Bij al deze fora bepaalt de gemeente vooraf duidelijke kaders voor de besluitvorming en committeert de gemeenteraad zich aan het overnemen van de uitkomsten van het forum. Experts, zowel in proces als inhoud, ondersteunen de deelnemers tijdens het forum.


D66

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Ja, D66 erkent de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven. En dat betekent dat we de komende jaren keihard aan de slag moeten.

Met hulp van D66 heeft Nederland als Ă©Ă©n van de eerste landen ter wereld een klimaatakkoord bereikt. In het landelijke coalitieakkoord stellen we het doel van maar liefst 60% CO2-reductie in 2030. Alleen Groenlinks en D66 stelden dit doel in de campagne. Lokaal onderschrijven we deze doelstelling. We werken, zowel landelijk als lokaal, door om deze plannen uit te voeren.

Wat betreft de gevolgen van de opwarming, hierbij volgen wij de laatste (wetenschappelijke) inzichten, bijvoorbeeld die van het KNMI en de ‘stresstesten’ van de gemeente Utrecht.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Voor D66 Utrecht is er geen compromis. Utrecht MOET haar bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatcrisis. Alleen onze generatie kan het tij nog keren. Er ligt een duidelijke taak voor de gemeente en andere overheden om de leiding te nemen en te helpen, zodat iedereen mee moet en ook kĂĄn doen.

In ons verkiezingsprogramma is dan ook te lezen dat we méér klimaatactie willen. Dit willen we bereiken door onder meer:
– Extra mensen en middelen in het programma ‘Duurzaamheid’ bij de gemeente
– Nieuwbouwwoningen meteen zo duurzaam mogelijk bouwen: klimaatpositief waar het kan (en klimaatadaptief, dus goed voorbereid op extreem weer)
– CO2-emissies reduceren door in te zetten op warmtepompen en warmtenetten, met schone warmtebronnen
– Verduurzamen van monumenten makkelijker maken
– Snelle verduurzaming bij grote bedrijven (bijv. bedrijfsdaken verplicht uitrusten met zonnepanelen)
– Grootschalige duurzame energieopwekking in Rijnenburg en Reijerscop (niet tijdelijk, zoals de gemeente nu wil, maar permanent)

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Ja, D66 Utrecht vindt dat de gemeente meer en duidelijker met burgers kan communiceren over de klimaatcrisis. Als partij is het onderwerp klimaat veelvuldig onderdeel van het gesprek. Zo hebben we een Werkgroep Duurzaamheid die raadsleden en het partijbestuur gevraagd en ongevraagd advies geeft. Daarnaast stellen wij het opzetten van een burgerberaad voor (zie vraag 4).

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Ja, D66 Utrecht is een groot voorstander van een burgerberaad, zoals ook te lezen valt in ons verkiezingsprogramma. Wat ons betreft moeten we hiermee aan de slag en snel ook. Het klimaat en de energietransitie zijn onderwerpen die zich naar onze mening goed lenen voor een burgerberaad.


PiratenPartij

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Ja. Het is van levensbelang voor Utrecht om binnen de anderhalve graad opwarming te blijven. De gevolgen van klimaatverandering zijn nauwelijks te bevatten. Er is al eerder vastgesteld dat met een zeespiegelstijging delen van Utrecht onder water zullen komen te staan. Daarnaast is Utrecht geen eiland en zal de gevolgen van de opwarming van overal op de wereld ervaren. Denk bijvoorbeeld aan klimaatvluchtelingen.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Ja. De Piratenpartij wil dat elk dak in Utrecht wordt voorzien van zonnepanelen en dat er gebruik wordt gemaakt van micro windturbines. Smart City projecten moeten beter worden ingezet om uitstoot tegen te gaan. Er moet veel meer worden samengewerkt met kenniscentra en universiteiten om tot nieuwe innovatieve oplossingen te komen. Het is vijf over 12, we moeten kritisch zijn op maatregelen die slecht blijken te werken en grote stappen zetten met innovatieve oplossingen.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Ja. De gemeente is in het algemeen niet goed in communicatie naar haar burgers toe. Een carbon clock is een goed idee, maar bijvoorbeeld ook het zichtbaar maken van welke gebieden onder water komen te staan met een stijgende zeespiegel is een goed idee.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Ja. De Piratenpartij zal altijd burgerinitiatieven steunen. Een burgerberaad over dit onderwerp is een goede eerste stap, maar wij zouden in de toekomst het liefst liquid democracy willen zien. Dan kan iedereen via een app direct stemmen over klimaatwetgeving.


SP

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Ja. Als die anderhalve graad niet gehaald wordt zal dat naar verwachting heel negatieve gevolgen hebben voor de leefbaarheid van grote delen van de aarde. De effecten daarvan zijn met name voor de mensen met de laagste inkomens het meest bedreigend. Hoewel Nederland wereldwijd niet behoort tot de regio’s die het ernstigst getroffen zullen worden is onze verwachting dat ook hier de huishoudens aan de onderkant het zwaarst getroffen zullen worden door de klimaatverandering.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Ja. De vrijblijvendheid moet af van klimaatbeleid. Er moeten verplichtende verlagingen komen van de uitstoot voor de belangrijkste vervuilende sectoren, zoals de industrie en de mobiliteit. De energiebelasting moet plat worden: nu betalen grote vervuilers een fractie van de huishoudens. Om de isolatie van huurwoningen te versnellen moet er huurbevriezing komen voor woningen met energielabel C en slechter.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Ja. Heldere communicatie is belangrijk, maar dan moet het beleid zelf ook deugen. Zoals gezegd: de vrijblijvendheid moet eraf. Volgens ons zijn de meeste mensen best bereid om hun steentje bij te dragen aan de aanpak van de klimaatverandering, als ze het gevoel hebben dat lasten en lusten eerlijk verdeeld worden en iedereen moet meedoen. Daarnaast zijn wij er groot voorstander van dat er meer geinvesteerd wordt in klimaatonderwijs, zowel op de basisscholen, het voorgezet onderwijs. Niet alleen over het probleem, maar ook over de oplossingsrichtingen. Dat kan jongeren helpen om opleidingen te gaan volgen die nuttig zijn voor het oplossen van het probleem. Ze zullen zich ook krachtiger gaan weren in het publieke debat en daarmee de noodzakelijke koerswijziging versnellen.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Nee. Dit is een fake-oplossing die alleen maar voor heel veel frustratie gaat zorgen. De aanpak van de klimaatcrisis vergt een samenhangend beleid op internationaal, nationaal en regionaal/lokaal niveau. Klimaatbeleid moet ook passen bij algemeen economisch beleid, werkgelegenheidsbeleid, ruimtelijk beleid. Het is onmogelijk om die gehele samenhang in een sluitend burgerberaad op een zinnige manier uit te werken.
Het is wel mogelijk dat onze inwoners via regelmatige openbare debatten kunnen meedenken met de ontwikkeling van het lokale klimaatbeleid en onze politici kritisch kunnen bevragen op hun standpunten.


ChristenUnie

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Ja . We zullen vast nog niet alle gevolgen goed genoeg in kaart hebben, maar wat we wel weten, is dat extremer weer bijvoorbeeld gaat zorgen voor problemen met waterafvoer, en tegelijk kan zorgen voor een watertekort in geval van langdurige droogte, dat hittestress gaat zorgen voor gezondheidsschade bij onze inwoners, dat zowel meer hitte als meer kou kan zorgen voor stijgende energierekeningen, waardoor er meer energie-armoede kan ontstaan en dus een vergroting van de verschillen tussen onze inwoners. Uiteindelijk kan uiteraard ook de stijgende zeespiegel directe gevolgen gaan hebben voor Utrecht. Ook realiseren we ons dat de biodiversiteit afneemt, en dat we problemen kunnen krijgen met de voedselvoorziening, dat is iets wat op wereldschaal speelt, maar wat natuurlijk gevolgen gaat hebben voor onze inwoners.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Ja. Dit is een ingewikkelde vraag om te beantwoorden. Enerzijds, omdat we lokaal aan landelijke wetgeving gebonden zijn, waardoor we soms niet kunnen doen wat we misschien zouden willen. Tegelijk, in ons verkiezingsprogramma staat dat we geen enkele kans onbenut willen laten om in 2030 een klimaatneutrale stad te zijn, om op die manier de kans zo groot mogelijk te maken dat we onder de 1,5 graad opwarming blijven. Een behoorlijk aantal concrete maatregelen hebben we daarin ook genoemd, zoals huizen aardgasvrij maken en windmolens neerzetten. Maar klimaatneutraliteit gaat verder dan alleen de energietransitie. We willen uiteindelijk een circulaire stad worden en spreken in ons verkiezingsprogramma dan ook niet alleen over de energietransitie, maar over een veel breder pallet aan maatregelen. De lijst is te lang om allemaal hier op te noemen, daarom verwijzen we deels naar pagina’s in ons verkiezingsprogramma.
Minder concreet, maar wel een belangrijke om te noemen, is dat we, vanwege onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal te zijn, in 2022 een compleet, ambitieus en rechtvaardig plan maken welke stappen hierin de komende jaren worden gezet. Een deel van dat beleid staat al in dit programma, maar er zal meer nodig zijn. Daar willen we samen met andere (politieke) partijen, inwoners en maatschappelijke organisaties bij betrekken. Van groot belang is dat de transitie naar een klimaatneutrale stad rechtvaardig verloopt. Voor ons betekent dat: de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten.
Hieronder de concrete maatregelen uit ons programma:
Zie pagina 17 voor concrete maatregelen die gaan over circulaire economie.
Er komen duidelijke en toegankelijke regels voor verduurzaming van erfgoed. Hierbij gaat de gemeente uit van wat mogelijk is en ondersteunt de inwoner bij het maken van de groene stap. Deze ondersteuning wordt ook geboden voor de verduurzaming van religieus erfgoed.
De ChristenUnie wil de circulaire economie stimuleren door kenniskringen die zich richten op het besparen van grondstoffen en energie en het gebruik maken van elkaars warmte of energie.
De ChristenUnie wil bedrijventerreinen aantrekkelijker maken door groene ruimtes toe te voegen zodat er gesport en gewandeld kan worden in de pauzes en avonduren.
We zorgen voor een klimaatneutrale en veilige inrichting van bedrijventerreinen en zorgen dat deze goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer of via andere duurzame alternatieven.
Zie pagina 23-24 voor concrete maatregelen over meer groen in de stad.
Zie pagina 26-29 voor concrete maatregelen over klimaat en energietransitie. Het gaat hierin onder andere over verduurzaming van de gebouwde omgeving, duurzame energie en bewustwording en participatie.
Zie pagina 32-34 voor concrete maatregelen over (deel)mobiliteit en OV.
De omgeving wordt duurzaam ingericht en beheerd. We kiezen voor materialen en beplanting die bestand zijn tegen intensief gebruik en grotere wisselingen in het klimaat. Daarom ondersteunen wij slimme oplossingen voor een duurzaam, langetermijngebruik. De ruimte die wij met elkaar delen moet vanwege de klimaatverandering aanzienlijk duurzamer worden ingericht. Naast de recreatieve functies moet de ecologische waarde verder worden versterkt. Het creëren van biodiversiteit is het uitgangspunt. We kijken naar de mogelijkheden van ondergrondse systemen zoals geothermie. De boom die we vandaag de dag planten, heeft invloed op het ecosysteem voor de komende decennia.
In het beheren van het stedelijke groen sluiten we aan bij de klimaat- en natuurbeschermingsdoelstellingen.
Er komt nog in 2022 een verbod op fossiele reclame. Dus op reclame voor fossiele brandstoffen, vliegreizen en voertuigen met een verbrandingsmotor voor fossiele brandstoffen.
De gemeente gaat actief luchtverontreiniging tegen, via de milieuzone, het uitfaseren van biomassagebruik en door houtkachels bij nieuwbouw niet meer toe te staan.
Zie pagina 45-46 voor concrete maatregelen als het gaat om water, wateropslag, etc.
Bij de ontwikkeling van nieuwe woninglocaties willen we de waarden van natuur en water een volwaardige plek geven in de ontwikkeling. Ook moeten deze nieuw te bouwen woningen aangepast worden aan de klimaatverandering. We geven daarbij een impuls aan duurzaamheid en circulariteit.
Het budget voor het Initiatievenfonds blijft beschikbaar om grote en kleine initiatieven van inwoners mogelijk te maken. De gemeente wijst actief op het bestaan van dit fonds en kijkt op welke punten het initiatievenfonds verbreed kan worden. We denken hierbij vooral aan doelen rondom het klimaat.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Ja. In ons verkiezingsprogramma staat het volgende: We stimuleren inwoners in ‘groen-denken’ en bieden de mogelijkheid om aan te geven of en hoe een buurt groener ingericht kan worden in de Slim Melden -app. We combineren dit met een communicatiestrategie waarbij de ecologische uitdagingen worden uitgelegd en inheemse planten en zaden worden uitgedeeld die helpen bij de verbetering van biodiversiteit.
Concreet vinden we het bijvoorbeeld ook een goed idee dat op de gemeentewebsite veel duidelijkere informatie te vinden is over de klimaat- en ecologische crisis, wat de gemeente in welke wijk/buurt aan maatregelen treft, wat er stadsbreed gebeurt, wat de gemeente zelf aan actie onderneemt, etc.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Nee. In ons verkiezingsprogramma staat niets over een burgerberaad, wel staat er duidelijk in dat we ook inwoners willen betrekken bij de uitdagingen die de klimaatcrisis van ons vraagt. We volgen met veel belangstelling jullie burgerinitiatief, net als dat we met veel belangstelling hebben geluisterd tijdens een eerdere RIB over burgerberaden. We hebben er echter nog geen beslissing over genomen, daarom is het voor nu vooralsnog een ‘nee’.
Wat ons in elk geval geen goed idee lijkt, is inwoners laten meebeslissen via een (correctief) referendum, die zijn vaak te zwart-wit, waardoor niemand er echt gelukkig mee is. We vinden het daarnaast belangrijk de inwoners al vroeg mee te nemen, zodat ze meer het gevoel hebben erbij betrokken te worden dan wanneer ze enkel achteraf iets mogen zeggen.


Student en Starter

Vraag 1 Anderhalve graad als doel
Erkent uw partij de noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Wat zijn volgens uw partij de gevolgen voor Utrecht als dit niet gebeurt?

Student & Starter ondersteunt ten volle het doel om binnen de 1,5 graad klimaatopwarming te blijven. Ons verkiezingsprogramma stelt daarom het doel om klimaatneutrale stad te zijn in 2030. Duurzaam leven moet dan net zo gewoon zijn als tandenpoetsen dat nu is. De gevolgen van klimaatverandering zijn zo immens dat we op dit moment alles in het werk moeten stellen om dit te minimaliseren.

Vraag 2 Concrete maatregelen
Het IPCC heeft berekend dat met de huidige uitstoot het koolstofbudget om binnen 1,5 graden opwarming te blijven over 7 jaar en 155 dagen op is. Dit betekent dat Utrecht in het meest gunstige scenario nog 7 jaar en 155 dagen te tijd heeft om klimaatneutraal (uitstoot nul) te worden.
Vindt u dat er concrete en afdwingbare aanvullende maatregelen nodig zijn om uiterlijk in 2029 de uitstoot in Utrecht naar 0 te hebben teruggebracht? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, welke maatregelen stelt uw partij voor om te nemen?

Student & Starter heeft de horizon op 2030 om een klimaatneutrale stad te zijn. Om dat te bereiken gaan we onder andere:
Mobiliteit: We zetten in op CO2-neutraal OV en de fiets. We breiden de milieuzone uit, waardoor we het autogebruik terugdringen.
Mobiliteit: Door het beschikbaar maken van laadpalen en deelvervoer draagt de gemeente eraan bij dat inwoners hun (fossiele) auto’s afstoten.
Wonen: Bij nieuwbouw bouwen we energieneutraal, natuurinclusief en circulair. Zo zorgen we ervoor dat er bij het bouwen en gebruiken van gebouwen geen CO2 wordt uitgestoten. Wonen: Voor bestaande bouw zetten we een gemeentelijk isolatieprogramma op. Daarbij neemt de gemeente de regie om gebouwen te verduurzamen over. Door gezamenlijk in te kopen, duurzaamheidsmaatregelen te financieren en bewoners te ontlasten zorgen we er zo voor dat er een versnelling komt in het verduurzamen van gebouwen.
Circulariteit: We behouden de waarde van spullen en materialen door ze her te gebruiken, en als dat niet lukt te recyclen tot een nieuw product. Dit doen we onder andere door ruimte te maken voor circulaire bouwmarkten, repair cafés en kringloopwinkels.

Vraag 3 Communicatie met bewoners van Utrecht
In 2019 heeft de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Sindsdien is hier met inwoners nauwelijks meer over gecommuniceerd.
Vindt u dat de gemeente veel meer en duidelijker met burgers moet communiceren over de ernst van de klimaatopwarming en de urgentie van maatregelen (bijvoorbeeld door het installeren van de carbon clock)? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, op welke wijze wilt u partij actief met burgers communiceren?

Student & Starter wil dat de hele stad klimaatneutraal is in 2030. Dat kunnen we niet alleen als gemeente, daar hebben we de inwoners en ondernemers van Utrecht voor nodig. Daarom vindt Student & Starter dat de gemeente actief moet communiceren over de maatregelen die zij kunnen nemen en het belang daarvan. Daarbij vindt Student & Starter dat de gemeente ook een stap verder moet gaan en inwoners moet helpen om die maatregelen ook te nemen. Een voorbeeld daarvan is het isolatieprogramma, waarbij we communiceren over de maatregelen die je kunt nemen voor het verduurzamen van je huis / bedrijfspand. Aanvullend zorgt de gemeente dan ook voor de financiering van deze maatregelen voor wie dit zelf niet kan betalen en helpt in het nemen van deze maatregelen.

Vraag 4 ‘Burgerberaad anderhalve graad’
Een representatieve groep gelote burgers kan vrij van lobby en partijpolitiek beleid vormgeven dat eerlijk en toereikend is en gedragen wordt door de samenleving.
Wilt u burgers een beslissende stem geven over de noodzakelijke maatregelen om klimaatneutraal te worden en gaat uw partij zich inzetten om een ‘burgerberaad anderhalve graad’ te organiseren? Ja / Nee
– Zo nee, waarom niet?
– Zo ja, hoe wilt u burgers laten meebeslissen, via een burgerberaad of op een andere wijze?

Student & Starter wil het voor inwoners makkelijker maken om mee te praten, onder andere via een G1000-bijeenkomsten, polls, burgerberaad en een burgerbegroting. Bij klimaatmaatregelen is het belangrijk dat het doel om klimaatneutraal te zijn in 2030 vast staat, en dat inwoners mogen meedenken over hoe dit doel te bereiken is. Inwoners kunnen daarbij meedenken door op basis van goede informatie te kijken wat de beste afstemming is tussen verschillende maatregelen. Aanvullend kunnen inwoners ook zelf nieuwe maatregelen aandragen via pitchpodia, meepraatpalen en burgerinitiatieven.


PVV

Disclaimer: dit relaas van de PVV bevat een hoop klimaat-desinformatie. Omdat we voor de volledigheid en eerlijkheid wel alle reacties willen plaatsen staat deze reactie er nu wel in zijn volledigheid, al bevat het een hoop feitelijke onjuistheden

Beste Extincion Rebellion, beste drammers,
Jullie vragen een schriftelijke reactie te geven op vier vragen die inzicht geven of en hoe de Partij voor de Vrijheid Utrecht de komende 8 jaar “de klimaatnoodtoestand” van Utrecht gaat aanpakken. Wij doen dat graag, ondanks dat jullie op onze eerdere reactie nooit een weerwoord hebben gegeven.
Daarom nog maar een keer.
Het klimaat op onze aarde veranderd altijd, al miljarden jaren! De noodzaak om binnen anderhalve graad opwarming te blijven en daarmee vast te houden aan de doelstelling van het akkoord van Parijs en de klimaatdoelen van de gemeente Utrecht is dan ook volkomen onzinnig. Het kost miljarden euro’s om een verandering van 0,0003 graden te bewerkstelligen, terwijl vele inwoners van Utrecht de energierekening al niet meer kunnen betalen. Een verwaarloosbaar resultaat voor Moeder Aarde.
Volgens jullie hebben we nog maar een paar jaar om de aarde te redden. Niet echt een boodschap om erg serieus te nemen. Want die alarmistisch boodschap horen we al decennia. Sterker nog, we zouden al vergaan moeten zijn. https://realclimatescience.com/2019/06/global-warming-to-end- civilization-by-2050/
Weten jullie trouwens waarom al die voorspellingen steeds maar niet uitkomen? Reinier van den Berg, Al Gore allemaal schreeuwen ze moord en brand, maar de Armageddon blijft maar uit. https://wattsupwiththat.com/2018/12/16/ten-years-ago-algore-predicted-the-north-polar-ice-cap- would-be-gone-inconveniently-its-still-there/
Hoe kan dat nou toch?
Hier kan je zien hoe het er met de hoeveelheid ijs op de Noordpool voor staat. Zeg nou zelf dat valt niet tegen toch. http://ocean.dmi.dk/arctic/icethickness/images/FullSize_CICE_combine_thick_SM_EN_20190606.pn g
Hoeveel miljoen vierkante kilometer ijs zat Al Gore er precies naast?
De Partij voor de Vrijheid Utrecht heeft als enige partij in de gemeenteraad van Utrecht de klimaatnoodtoestand dan ook NIET uitgeroepen. Wij doen niet aan symboolpolitiek zoals de andere
partijen, die vervolgens niet meer hierover communiceren met de inwoners.

En wisten jullie dat in 2013 op de zuidpool recordhoeveelheden ijs werden waargenomen? In 2013 hĂš! Of was dat niet op het NOS Journaal met Gerrit Hiemstra? https://www.nasa.gov/content/goddard/antarctic-sea-ice-reaches-new-record-maximum
Kortom, kunnen jullie nu eens precies omschrijven over welke crisis we het precies hebben? Want als je die niet nauwkeurig omschrijft, dan wordt het wat moeilijk om daarover te debatteren, nietwaar? Welke catastrofe hangt ons boven het hoofd en waar baseren jullie je dan op? Geen platitudes nu, gewoon een strikte omschrijving van alle ellende die op ons af zou komen en hoe je dat hebt verzonnen. Hoe ziet de klimaatnoodtoestand er nu precies uit? De ecologische ineenstorting. Uit de cijfers van de VN blijkt dat er tot 2050 zo’n 2,5 miljard mensen bijkomen op aarde. Hoe kan dat als we in een crisis zitten en we in 12 jaar allemaal dood zijn? Is het al bij jullie doorgedrongen dat door een toename van CO2 in de atmosfeer woestijnen vergroenen? Zijn jullie daar niet blij mee? Wij wel.
https://phys.org/news/2013-07-greening-co2.html
Daarnaast stellen jullie eisen. Een eis gaat meestal gepaard met een ultimatum en een tegenreactie. Wat is die dan precies? En waarom menen jullie eisen te kunnen stellen? Hebben wij geen democratie, waarin besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen? Erkennen jullie dat soms niet? Dat zou wel heel eng zijn. Waarom zou jullie mening belangrijker moeten zijn dan van al die andere Nederlanders? Waarom zou een burgerberaad beter zijn en iets toevoegen aan onze democratische bestel met verkiezingen? Wel is de Partij voor de Vrijheid voor een bindend referendum, dat durft u vast niet aan.
Maar aan een van jullie eerste eisen komen we graag tegemoet. Vertel de waarheid. De waarheid is dat het wat warmer geworden is sinds midden 19e eeuw. Welke problemen hebben wij daar eigenlijk mee gehad? Ondanks dat het IPCC in AR4 nog heeft weggemoffeld dat er geen relatie is tussen klimaatverandering en extreem weer, ontkend zelfs het IPCC dat nu niet meer. Is dat niet ontzettend geruststellend? Ja, het was een beetje warm in India de afgelopen tijd en de Helga van Leurs en Gerrit Hiemstra’s waren er erg druk mee, maar in Noord Amerika was het hele voorjaar extreem koud en er vielen ongekende hoeveelheden sneeuw. Was ons niet verteld dat “show will be a thing of the past”. Of waren jullie toen nog niet geboren?

Coolest, Wettest, Fewest Fires On Record


Jullie tweede eis is al wat trivialer. Jullie eisen een rechtvaardige transitie. De eerste vraag is natuurlijk, wat is rechtvaardig in jullie ogen? Het is nogal een arbitrair begrip namelijk. Jullie eisen nul uitstoot van broeikasgassen per 2025. Nu ademt de mens CO2 uit, een broeikasgas. Betekent het dat we moeten stoppen met adem halen? Als jullie wat anders bedoelen moeten jullie misschien wat specifieker zijn met jullie eis. Als jullie bedoelen dat de energievoorziening uitstootvrij moet zijn in 2025, dan geeft dat slechts blijk van totale onwetendheid van het energievraagstuk. Denken jullie serieus dat bijvoorbeeld zonnepanelen en windmolens zonder gebruik van fossiele brandstoffen zouden kunnen worden geproduceerd? Maar ik geef jullie graag de gelegenheid om te onderbouwen hoe jullie dat zouden willen bereiken. Ik zie de berekening met belangstelling tegemoet. En o ja, de provincie Utrecht wil in 2040 ook al alle energie in de provincie opgewekt hebben. Wij vroegen: hoe dan? De onderbouwing ervan was echter totaal illusoir. Totaal onhaalbaar. En uiteraard ontbrak het aan de onderbouwing van kosten en wie deze zouden moeten dragen. Er zou 50% energie moeten worden bespaard. 50%! Lachwekkend. Er zouden zonneakers moeten komen ter grootte van het grondgebied groter dan de hele stad Utrecht. Wat denken jullie zelf?

En hoe goed denken jullie dat windmolens en zonneakkers, of intussen de krankzinnige drijvende zonnevelden op water, voor de biodiversiteit zijn eigenlijk? https://www.telegraaf.nl/nieuws/3331858/miljarden-insecten-te-pletter-tegen-windmolens
https://beta.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/ecologen-zonneparken-zijn-funest-voor-de- natuur~bf9edb6b/
Jullie laatste eis klinkt ook al bekend in de oren. Jan Rotmans, zelf verklaard professor met een zelfbedachte leerstoel, wilde de democratie ook al afschaffen. Welk ander politiek systeem stellen jullie eigenlijk voor? Een klimaat-Kim Young Un-staat? Waarschijnlijk Ă©Ă©n waarmee jullie je zin krijgen en alle anderen het nakijken hebben. Is dat jullie idee van democratie? En wat nu als je weet dat een zeer ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking slechts een paar tientjes of het liefst niets wil bijdragen aan klimaatbeleid (als het er al wat toe zou doen wat Nederland doet). Wat doet dat met jullie gevoel voor democratie? https://nieuws.nl/algemeen/20181209/twee-vijfde-wil-niet-betalen-voor-klimaat/
Waarom zijn jullie bereid om gearresteerd te worden? Onderschrijven jullie de Nederlandse wetten niet? Er zijn toch voldoende mogelijkheden om kenbaar te maken wat jullie willen zonder gearresteerd te worden? Waarom maken jullie daar geen gebruik van? Waarom zouden wij naar criminelen moeten luisteren? En waarom zouden anderen jullie hinder moeten accepteren? Als zij nu ook eens de wet negeren en tot eigenrichting tegen jullie over gaan? Doen jullie dan wel een beroep op de wet?
En dan jullie wetenschap. Hoe komt het toch dat er helemaal geen versnelling van de zeespiegel is. Die stijgt, al eeuwen, maar niet versneld. Waar halen jullie dat vandaan? Lezen jullie alleen de politieke samenvatting van het IPCC die door veelal niet wetenschappers is opgesteld? Kennen jullie Donna Laframboise die onderzoek deed naar het IPCC? Hier een leerzaam interview: https://youtu.be/PDgr5wfdBX0
Spoiler alert: het is allemaal politiek. Maar dat wisten jullie allang, want daarom roepen jullie op om nog meer van onze welvaart over te maken naar “onderdrukten”. Wie dat dan ook mogen zijn. Want die lijden het meest. Natuurlijk lijden die het meest door de politieke structuur van hun veelal tribale samenlevingen, maar het staat jullie vrij al je geld aan hen te geven. Je smartphones weg te doen, niet meer op vakantie te gaan. Feit is alleen dat D66 en GroenLinks kiezer het meest in het vliegtuig stappen https://www.ad.nl/binnenland/de-feiten-rijke-man-slecht-voor-het-milieu-d66-kiezer-vliegt- het-vaakst~ad513bc2/
Tot slot nog even het Klimaatakkoord van Parijs. Een vrijblijvende intentieverklaring (check artikel 28 even voor de zekerheid) waaraan alleen wat landen in Europa zich houden. Nou ja, ze zeggen dat ze zich eraan willen houden, want geen enkel land haalt die doelstellingen. Heeft ook weinig zin want dat akkoord zou slechts een mindere stijging van 0,05 graden in het jaar 2100 opleveren. En is het jullie ook al ontgaan wat er in Katowice is afgesproken? Zeg eens eerlijk: ja hĂš. En weten jullie al in welke mate het IPCC de klimaatgevoeligheid van CO2 naar beneden heeft bijgesteld? Zeg eens eerlijk, jullie hebben geen idee hĂš?
Als het echt allemaal zo dramatisch is dan zijn jullie zeker voor kernenergie. Het wordt er anders niet geloofwaardiger op. Of thorium, misschien? Want als jullie daar tegen zijn dan valt het klaarblijkelijk ook volgens jullie wel mee. Dan rest er slechts een politieke ideologie. Een hele enge. Dat dan weer wel.
Tot slot. We maken ons een beetje zorgen om jullie. Gaat het wel goed met jullie? Kunnen jullie nog wel plezier maken? Je bent maar Ă©Ă©n keer jong en zeker als je denkt dat de aarde vergaat over 2, 3 of 10 jaar, zou juist dat reden moeten zijn om van het leven te genieten. Doe dat nou, want de regeringen van China, India en al die andere landen die veel meer CO2 uitstoten dan wij (Nederland slechts 0,35%) gaan echt hun eigen mensen niet in het donker laten zitten of hun reislust beteugelen.
http://www.chinadaily.com.cn/a/201812/11/WS5c0f2f2ba310eff303290588.html https://www.bbc.com/news/science-environment-45640706
https://www.thegwpf.com/india-opens-52-new-coal-mines-to-achieve-universal-electrification/
Met vriendelijke groet,
D. Bosch
Fractievoorzitter Partij voor de Vrijheid Utrecht.