Extinction Rebellion legt in Den Haag met massale blokkade het politieke centrum van Nederland plat

11/10/2021

Rebellen eisen klimaatrechtvaardigheid voor iedereen: maak Nederland klimaatneutraal in 2025 op een eerlijke manier

Vandaag, op maandag 11 oktober vanaf 12.00 uur, blokkeert Extinction Rebellion (XR) het politieke centrum van Nederland in Den Haag. In de blokkade tussen de tijdelijke Tweede Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verzamelen zich honderden rebellen. De massale blokkade is nog maar het begin. De Klimaatrebellie loopt van 11-18 oktober. De crisis is nu. Omdat de politiek daar niet naar handelt, kiest XR voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid in het midden van het publieke leven. XR eist klimaatrechtvaardigheid voor iedereen: maak Nederland klimaatneutraal in 2025, op een eerlijke manier.

Klimaatrechtvaardigheid voor iedereen

De crisis is NU. Klimaatrechtvaardigheid is het strijdpunt van onze tijd. Overal ter wereld worden mensen gedood door hongersnood en natuurrampen, veroorzaakt door de klimaat- en ecologische crisis. Onze politici interesseert het niets. Zij beschermen de belangen van de fossiele industrie, steunen de vernietiging van de natuur en laten al die mensen die opkomen voor het behoud van de aarde in de steek. Actie is onze enige hoop. XR eist klimaatrechtvaardigheid voor iedereen: maak Nederland klimaatneutraal in 2025 op een eerlijke manier. “Na jaren falend klimaatbeleid wachten wij niet langer,” zegt woordvoerder Tessel Hofstede. “Met massale burgerlijke ongehoorzaamheid stellen wij onze eisen aan de overheid. Wij verstoren het publieke leven, zodat we eindelijk worden gehoord. Nederland moet klimaatneutraal zijn in 2025 om verdere klimaatchaos te voorkomen.”

Blokkades door heel Den Haag en een legaal programma

De Klimaatrebellie loopt van 11-18 oktober. De eerste vijf dagen staat de rebellie vooral in het teken van massale disruptieve actie om de overheid te dwingen tot ingrijpend klimaatbeleid. Honderden rebellen gaan in Den Haag de straat op. Naast de disruptieve acties is er ook een legaal programma over klimaatrechtvaardigheid, waarin XR samenwerkt met andere bewegingen. Denk aan werving van nieuwe rebellen, trainingen, workshops en paneldiscussies, spoken word, muziek, theater en dans. Zie het programma: https://development.extinctionrebellion.nl/programma-rebellie

Blijf op de hoogte via Telegram

Volg de Telegram-groep voor updates over acties en evenementen tijdens de rebellie: https://t.me/klimaatrebellie. Voor meer informratie ga naar de klimaatrebellie website

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.

  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.

  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad die een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Voor informatie over deze actie en de Klimaatrebellie neemt u contact op met onze woordvoerder Pippi (0648170971). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR