Openbaar Ministerie (OM) intimideert en criminaliseert klimaatactivisten met verlenging van gebiedsverboden

23/04/2023

Beslissing komt aan vooravond van nieuwe blokkade van de A12 door Extinction Rebellion op zaterdag 27 mei om 12.00 uur

Afgelopen donderdag kregen vier van de vijf activisten met een gebiedsverbod rond de A12 te horen dat hun gebiedsverbod is verlengd tot en met 25 juli. De vijfde wacht nog op de brief. De verlenging van de gebiedsverboden is een nieuwe stap in de intimidatie en criminalisering van klimaatactivisten en de inperking van hun demonstratierecht, niet in het minst omdat de politie bij sommige van de activisten aan de deur kwam om hen te laten weten over de verlenging. 

Advocaat van de activisten, Willem Jebbink: ‘Terwijl het nog geen uitgemaakte zaak is dat mijn cliënten iets strafbaars hebben gedaan, verlengt het OM hun verboden om weer mee te doen met demonstraties op de A12. Niemand van de vele honderden demonstranten die bij de afgelopen acties op de A12 zijn blijven staan is strafrechtelijk vervolgd. Ook hebben zij geen gebiedsverbod gekregen. Door vijf van al die honderden wel zo’n maatregel op te leggen handelt het OM inconsequent, met willekeur en buiten proportie.’ 

Activist met een gebiedsverbod, Tessel Hofstede: ‘Het is elke keer weer schrikken als er agenten voor je deur staan. Dat het gebiedsverbod opeens met drie maanden is verlengd, vind ik verbijsterend. Gelukkig komen steeds meer burgers in opstand, onze beweging wordt steeds groter en het maatschappelijk draagvlak groeit. Ze zullen er daar in Den Haag maar aan moeten wennen. Vijf rebellen met een gebiedsverbod houden de vele duizenden bezorgde burgers niet van de straat.’ 

Politie gebruikt antiterrorisme-methoden voor infiltratie milieuactivisten.

In reactie op het groeiende succes van de A12-blokkades blijft het OM buitensporig optreden, ondanks kritiek van Amnesty Nederland en het College voor de Rechten van de Mens. Dit is opvallend want de AIVD geeft in het jaarverslag van 2022 aan dat Extinction Rebellion zich beperkt tot geweldloze burgerlijke ongehoorzaamheid en niet radicaliseert.[1] 

Onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer laat zien hoe in Nederland omgegaan wordt met het demonstratierecht.[2] Beide concluderen dat het demonstratierecht in de knel komt, onder andere doordat politie te pas en te onpas gegevens opvraagt van demonstranten en hun families, activisten thuis opzoekt zonder goede reden en disproportioneel geweld inzet bij demonstraties. Ook leggen burgemeesters steeds meer en vaker ongeoorloofde beperkingen op aan demonstraties.[3] 

Als kers op de taart bleek dat, voorafgaand aan de rechtszaak over ‘opruiing’, de politie onder de naam ‘Inge’ chat-groepen van Extinction Rebellion heeft geïnfiltreerd, een methode die tot nu toe alleen gebruikt werd bij mensen die van terrorisme verdacht worden.[4] 

Bronnen

[1] https://www.aivd.nl/onderwerpen/jaarverslagen/documenten/jaarverslagen/2023/04/17/aivd-jaarverslag-2022

[2] https://www.groene.nl/artikel/klein-tegen-de-grote-politie

[3] https://www.platform-investico.nl/artikel/demonstratierecht-in-de-knel-burgemeesters-leggen-steeds-meer-beperkingen-op-aan-demonstraties/

[4] https://www.platform-investico.nl/artikel/politie-keek-heimelijk-mee-in-chatgroepen-van-extinction-rebellion/

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR