Persbericht klimaatbeweging: “Alleen steun voor grote bedrijven op voorwaarde van klimaatbeleid”

08/04/2020

Nu is het moment om ook de crisis van morgen aan te pakken: de klimaat- en ecologische crisis

Het is tijd om voor mensen te gaan zorgen in plaats van voor bedrijven. Het kabinet moet geen onvoorwaardelijke steun verlenen aan vervuilende industrieën, maar juist nu maatregelen nemen voor een veilige en gezonde toekomst voor iedereen. Dat vinden de Nederlandse milieuorganisaties Greenpeace, Milieudefensie, De Goede Zaak, Transnational Institute, Extinction Rebellion NL en de jongeren van Fridays for Future NL. Zij roepen samen het kabinet op om rechtstreekse noodhulp aan grote bedrijven enkel te verstrekken op voorwaarde van duidelijke maatschappelijke doelen, inclusief concrete klimaatmaatregelen.

De overheid moet bijspringen op vele fronten en zal miljarden uitgeven om een economische crisis af te wenden. Dat publieke geld moet worden besteed in het algemeen belang. De Nederlandse belastingbetaler heeft recht op rechtvaardige investeringen van onze overheid waarbij een gezonde en veilige toekomst voor iedereen voorop wordt gesteld. Het is vanzelfsprekend dat de eerste aandacht van het kabinet uitgaat naar de bestrijding van het coronavirus. Maar het crisisbudget mag niet worden gebruikt om de portefeuilles van aandeelhouders te spekken en grote vervuilers verder te subsidiëren zonder dat daar klimaatmaatregelen tegenover staan. Onvoorwaardelijke staatssteun aan grote vervuilers zoals KLM en Schiphol betekent nog meer investeren in de fossiele economie. Dit is niet te rijmen met de toekomst die we willen voor onze kinderen.

Voorwaarden aan staatssteun

De abrupte en economisch verregaande effecten van het coronavirus vragen om daadkrachtig overheidsoptreden. De klimaatbeweging vindt dat de aanpak van COVID-19 hand in hand moet gaan met de aanpak van de volgende crisis. Nu is het moment om te investeren in een duurzame en rechtvaardige samenleving. Waarin we vervuilende industrieën vergroenen, zonder dat dit ten koste gaat van werknemers. Grote bedrijven verdienen alleen staatssteun als zij investeren in duurzame technologieën en zorgen voor zekerheid bij hun werknemers. Daarnaast moeten ze afzien van nieuwe investeringen in fossiele brandstoffen en praktijken die bijdragen aan de klimaatcrisis, biodiversiteitsverlies en ontbossing.

Linda Moerland, woordvoerder van Extinction Rebellion: “De corona-crisis laat ons zien dat systeemverandering mogelijk is. Nu is de tijd om in te zetten op een groene duurzame economie die in dienst staat van de hele samenleving, niet op nog meer staatssteun aan de grote vervuilers zonder maatschappelijk kader met klimaatdoelen. Geen poen zonder plan.”

Jurjen van den Bergh, directeur van DeGoedeZaak: “In de vorige crises grepen fossiele multinationals hun kans om klimaatbeleid te vertragen. Dat laten we niet nog een keer gebeuren, de corona-crisis moeten we eerlijk en duurzaam bestrijden.”

Faiza Oulahsen, programmadirecteur Greenpeace: “We merken nu wat écht belangrijk voor ons is. Onze gezondheid, de zekerheid van een inkomen en het vertrouwen in een mooie toekomst. Samen maken we onze economie weerbaar voor de klimaatcrisis. Investeringen in vervuiling zijn weggegooid geld.”

Campagnes 

Op dit moment lopen al een aantal campagnes en petities vanuit verschillende milieuorganisaties. Ze nodigen iedereen hierbij uit hun stem te laten horen:

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de woordvoerder van Extinction Rebellion Nederland: Jet 0648176303.

 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR