RABO Rebellie

Waarom Rabobank?

Hoewel klimaat- en milieuactivisten zich vaak druk maken om de fossiele industrie, is ons voedselsysteem verantwoordelijk voor 26% van de broeikasgassen en 61% van de Nederlandse stikstofuitstoot. Onder meer door ontbossing en het gebruik van pesticiden, herbiciden en kunstmest is Nederland al 85% van haar biodiversiteit kwijt: een wereldrecord. Ondertussen wordt Nederland steeds droger en gaat de bodemkwaliteit snel achteruit.

“Maar de Nederlandse landbouw is tenminste wel efficiënt, toch?”

Niet bepaald: waar onze landbouw in 1950 net iets meer energie opleverde dan erin ging, was de input per hectare (in de vorm van grondstoffen, energie en indirect landgebruik) in 2015 ruim zes keer zo hoog als de output. De output nam al die tijd maar 12% toe. Het resultaat is een landbouwsysteem dat alleen efficiënt is in geld verdienen voor de producenten van kunstmest en pesticiden, voor de multinationals die regenwouden kappen en grondstoffen delven, en voor de banken wiens financiering nodig is om deze almaar complexere en intensievere landbouw mogelijk te maken.

Het is dus niet zo gek dat de Rabobank toekomst ziet in deze doodlopende weg. Want als we geen kunstmest, pesticiden, soja en etenswaren de wereld over slepen, verliest de bank enorm veel financieringsmogelijkheden. En toegeven dat ons huidige landbouwsysteem onvruchtbaar is, betekent dat de Rabobank toegeeft dat hun huidige miljardeninvesteringen in voedsel en agricultuur op termijn waardeloos worden.

Rabobank is gifgroen

Om haar imago hoog te houden zegt de Rabobank te verduurzamen, terwijl ze tegen krimp van de veestapel lobbyt. De bank adverteert trots over haar samenwerking met Ekoplaza, maar investeert in Nederland ondertussen €26 miljard in industriële landbouw tegenover €1 miljard biologisch – minder dan haar €2 miljard investeringen in de productie van kunstmest en pesticiden (deze zijn, na de toezegging van de bank in een gesprek dat ze willen vergroenen, nog met €0,5 miljard toegenomen). Boeren die over willen stappen naar biologisch, vinden dan ook geen gehoor.

Van productie tot innovatie en van kennisontwikkeling tot lobby: de Rabobank is betrokken, en promoot de industriële landbouw en intensieve veeteelt. Omdat ze 85% van de Nederlandse landbouw financiert, bepaalt de bank in grote mate hoe onze landbouw eruit ziet én gaat zien.

Na de eerdere Rabo Rebellie van XR landbouw zei Rabobank sorry: “met de kennis van nu hadden we anders gehandeld”. De kennis van nu? Zo is de kennis omtrent de verwoestende intensieve veehouderij al 35 jaar onveranderd. In datzelfde jaar investeert Rabo doodleuk een extra 900 miljoen in Sojaplantages en 500 miljoen in kunstmest en landbouwgif. Ook weet de bank dan inmiddels dat piekbelasters rondom kwetsbare natuur zullen worden uitgekocht. En toch blijft Rabobank miljoenen uitlenen voor vervuilende en dieronterende megastallen.

Al 3 jaar voert XR landbouw actie tegen de Rabobank. Van petities tot lobby bezettingen en van certificaathouders vergaderingen tot posterplak acties. Op 11 oktober hebben we samen met Greenpeace nog het hoofdkantoor en drie andere kantoren bezet. Helaas luistert de Rabobank nog steeds niet naar onze eisen, dus gaan wij door met actievoeren wij komen terug met nog veel meer!

Onze eisen

  1. STOP MET INVESTEREN in kunstmest en pesticiden: van €2.063.000.000 naar nul
  2. VERSTREK GEEN NIEUWE LENINGEN meer aan de intensieve veehouderij, in binnen- én buitenland
  3. BETAAL voor de schade die is aangericht door het landbouw van de bank, te beginnen met de stikstofcrisis

RABO Overstapactie

Je kunt vandaag nog het verschil maken. Verander van bank en stimuleer jouw omgeving om dat ook te doen (denk ook bijvoorbeeld je werk en/of vereniging)

Hoe kan je overstappen van bank?

  1. Open een rekening bij een duurzame bank van je keuze. Nog niet gekozen? Kijk dan op de Eerlijke Bankwijzer.
  2. Vraag de Overstapservice aan bij je nieuwe bank. Dit hulpmiddel maakt het overstappen naar een andere bank nog eenvoudiger.
  3. Maak een overzicht van alle dingen die aan je rekening gekoppeld zijn zoals spaarrekeningen en creditcards. Vraag je nieuwe bank deze over te zetten.
  4. De Overstapservice zorgt ervoor dat je automatische incasso’s worden overgezet. Hier hoef je niks voor te doen. Periodieke overboekingen moet je wel zelf wijzigen. Download een lijst van periodieke overboekingen van je oude rekening. Vervang bij elke periodieke overboeking in de lijst je oude rekeningnummer door je nieuwe nummer.
  5. Geef je nieuwe rekeningnummer door aan belangrijke instanties. Denk bijvoorbeeld aan je werkgever, de Belastingdienst en je verzekeringen. Dit kan vaak online of met Overstapkaarten. Overstapkaarten krijg je van je nieuwe bank.
  6. Download al je af- en bijschrijvingen bij je oude bank en sla deze goed op. Die kunnen later nog wel eens van pas komen.
  7. Ten slotte moet je aan het begin van het nieuwe jaar dat volgt op je overstap (bijvoorbeeld in januari) nog eens inloggen bij je oude bank. Download je jaaroverzicht en beëindig je oude rekening.

Nog in twijfel naar welke andere bank je wilt overstappen? Check de eerlijke geldwijzer.

Meer informatie over het wisselen van bank vind je hier.

Kom in actie!

Meld je aan bij je lokale XR groep en kom in actie tegen de Rabobank. Stimuleer zo veel mogelijk om OOK over te stappen.

Voorbeeld bericht voor mensen in je omgeving

Bankier jij nog bij de Rabobank?
Ik heb zojuist toegezegd om bij de Rabobank weg te gaan, omdat de bank nog steeds een grote aanjager en financier is van de stikstofcrisis, de biodiversiteitscrisis en de klimaatcrisis.

In het najaar van 2023 dreigen ik en vele andere rekeninghouders massaal over te stappen, als de Rabobank niet aan onze eisen voldoet. Bankier jij nog bij de Rabobank? Lees hier meer over waarom je moet overstappen.

XR landbouw

Extinction Rebellion (XR) Landbouw breekt het ijs in de Nederlandse landbouw. We voeren actie voor een landbouwsysteem dat vanaf 2025 geen broeikasgassen meer uitstoot maar opneemt, dat de biodiversiteit niet afbreekt maar versterkt. Wij zijn boeren, ondernemers en werknemers in de voedselketen, studenten en mensen met affiniteit voor de landbouw. Allemaal zien we in dat er ingrijpende verandering nodig is in ons landbouwsysteem, voor boeren én voor burgers. Om verandering teweeg te brengen voeren we actie: altijd geweldloos en creatief, vaak burgerlijk ongehoorzaam.

Vragen of verzoeken? mail naar XRLandbouw@protonmail.com