Rebellen gaan in hoger beroep tegen veroordeling voor het voorbereiden van de A12-blokkade in oktober 2021

13/01/2023

Acties gaan door, vijfde A12-blokkade op zaterdag 28 januari om 12:00 uur

Vandaag zijn vier rebellen die terecht stonden voor het voorbereiden van een blokkade van de A12 in oktober 2021 veroordeeld door de rechtbank in Den Haag. Het gaat om ‘voorbereiding van opzettelijk een openbare landweg versperren terwijl daarvan gevaar voor de veiligheid van het verkeer is te duchten’. De rebellen werd 45 uur taakstraf opgelegd of 22 dagen vervangende hechtenis als aan die taakstraf niet wordt voldaan. Alle vier de rebellen gaan in hoger beroep. Daarnaast gaat Extinction Rebellion onverminderd door met actievoeren tegen de 17,5 miljard euro[1] fossiele subsidies. De vijfde A12-blokkade is op zaterdag 28 januari om 12:00 uur, waarbij er zo’n 1000 mensen verwacht. Woordvoerder Lucas Winnips: “De straf van de rechtbank staat in geen verhouding tot het vergrijp, zeker als je de ernst van de klimaat- en ecologische crisis in ogenschouw neemt. Steeds meer mensen maken zich zorgen over de gevolgen van deze crises. Toch gooit de regering met fossiele subsidies olie op het vuur. Zolang krachtig klimaatbeleid uitblijft, gaan wij de straat op. Een beter milieu begint niet bij jezelf, maar bij beter beleid en strengere regelgeving.” 

Uitspraak ondermijnt het demonstratierecht

Bij de actie in oktober 2021 werden in totaal 21 rebellen opgepakt. De vier rebellen die vandaag zijn veroordeeld werden, als de bestuurders van de vier voertuigen waarmee ze vanuit Leidschendam op weg waren naar de A12, op 30 december als eersten voor de rechter gebracht. Hen is een taakstraf van 45 uur opgelegd of een vervangende gevangenisstraf van 22 dagen als aan die taakstraf niet wordt voldaan. Zowel de rebellen als het OM hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Veroordeelde Arnold Bomans: “Het demonstratierecht is een grondrecht dat niet zomaar ingeperkt mag worden, ook niet als dat overlast veroorzaakt op een weg. In mijn laatste woord staan alle feiten rond fossiele subsidies en de daardoor versnelde ineenstorting van onze leefomgeving. Ik heb de rechters gevraagd buiten de kaders van de wet te denken en een beroep gedaan op legitimiteit. Daar gaat het vonnis geheel aan voorbij. Dus gaan wij in hoger beroep. Wij hebben tijdens de zitting al aangegeven bereid te zijn om door te gaan met actievoeren en vele honderden anderen staan klaar om hetzelfde te doen.”

Samenleving schreeuwt om einde fossiele subsidies

Sinds de eerste A12-blokkade is de roep vanuit de samenleving om een einde te maken aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies enorm toegenomen. Bijna 400 economen roepen de regering op[2] te stoppen met fossiele subsidies. Tientallen wetenschappers en BN’ers ondertekenden een oproep tot vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid[3] en steeds meer van hen sluiten zich openlijk bij Extinction Rebellion aan. Bovendien eist de Tweede Kamer duidelijkheid[4] van minister van Energie en Klimaat, Rob Jetten over de hoogte van de fossiele subsidies. De Nederlandse Politiebond heeft laten weten, zich zorgen te maken over de toenemende klimaatprotesten.[5] De politie heeft nauwelijks voldoende capaciteit om om te gaan met de steeds grotere aantallen mensen die burgerlijke ongehoorzaamheid inzetten om de regering te dwingen tot krachtig klimaatbeleid. Woordvoerder Lucas Winnips: “Laat duidelijk zijn dat we pas stoppen met onze acties als het kabinet zijn zorgplicht voor burgers nakomt en gaat doen wat nodig is in de klimaatnoodtoestand. Extinction Rebellion groeit enorm, onze actietrainingen zijn overvol. De regering kan zich opmaken voor steeds grotere protesten. Wij eisen een direct einde aan de 17,5 miljard euro fossiele subsidies. Tot die tijd kunnen ze dag in dag uit rekenen op vreedzaam burgerverzet. Om te beginnen op 28 januari, als we voor de vijfde keer de A12 blokkeren.” 

Aarde stevent af op minimaal 2,5 graden opwarming: klimaatchaos

Eind vorig jaar luidde de VN de noodklok door te concluderen dat we helemaal niet op koers liggen voor maximaal 1.5C opwarming.[6] We stevenen namelijk af op 2,5 – 4 graden opwarming. Grote delen van de wereld zullen dan onleefbaar zijn. Nederland verdwijnt grotendeels onder water. We zullen kampen met wereldwijde voedseltekorten en honderden miljoenen mensen zullen moeten vluchten. Woordvoerder Lucas Winnips: “Nederland beloofde zeven jaar geleden, in 2015, te stoppen met fossiele subsidies, maar subsidieert olie-, gas- en kolenbedrijven nog steeds elk jaar met 17,5 miljard euro. Kortingen op energiebelasting, belastingvrijstelling voor kolencentrales en kerosine; de overheid gooit letterlijk olie op het vuur. De hoogste rechter van ons land oordeelde al dat onze overheid op klimaatgebied de mensenrechten van burgers onvoldoende beschermt en ook de Verenigde Naties willen een onmiddellijke stop van fossiele subsidies.”

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR