Rechter fluit Openbaar Ministerie (OM) terug: alle vijf A12-gebiedsverboden opgeheven

23/05/2023

Actievoerders zullen op zaterdag 27 mei gebruikmaken van hun demonstratierecht om einde fossiele subsidies te eisen

Vandaag, op dinsdag 23 mei kregen vijf activisten met een gebiedsverbod rond de A12 te horen dat de rechter hun beroep gegrond heeft verklaard. De vijf zijn blij dat de rechter het OM nu terugfluit en daarmee een begin maakt de intimidatie en criminalisering van actievoerders een halt toe te roepen. Alle vijf zullen ze, net als duizenden anderen, gebruik maken van hun demonstratierecht op de A12. Gesteund door meer dan 120 organisaties en vele duizenden mensen in de support demo, eisen zij een einde aan alle fossiele subsidies, die oplopen tot wel 30 miljard euro per jaar.[1]

Advocaat van de activisten, Jaantje Kramer: “De rechtbank heeft terecht onderkend dat met het gebiedsverbod geen redelijk doel meer was gediend. Het is buiten proporties om te proberen vijf demonstranten weg te houden van een vreedzame demonstratie, terwijl tegen de vele honderden deelnemers aan eerdere demonstraties op de A12 op geen enkele wijze is opgetreden.” 

Activist wier gebiedsverbod is opgeheven, Tessel Hofstede: “Ik ben nog steeds verontwaardigd dat we in januari en maart geen gebruik hebben kunnen maken van ons demonstratierecht, maar heel blij dat we nu weer mogen demonstreren op een plek die ertoe doet en die het nieuws haalt. Onze eis — stop fossiele subsidies — is een redelijke eis die ondersteund wordt door de wetenschap.” 

Intimidatie en criminalisering van klimaatactie

In reactie op het groeiende succes van de A12-blokkades trad het OM in januari van dit jaar buitensporig hard op. Acht geweldloze actievoerders werden van hun bed gelicht op verdenking van ‘opruiing’. Ook werden tijdens de laatste A12-blokkade waterkanonnen ingezet, terwijl er geen sprake was van een gevaarlijke of bedreigende situatie. De gebiedsverboden die vijf van de actievoerders die terecht staan voor ‘opruiing’ nog steeds hadden, zijn nu door de rechter opgeheven. Het valt te hopen dat het OM dit ziet als aanleiding voor een koerswijziging.

Recent onderzoek van Investico en De Groene Amsterdammer laat zien hoe in Nederland omgegaan wordt met het demonstratierecht.[2] Dat staat ernstig onder druk, onder andere doordat de politie te pas en te onpas gegevens opvraagt van demonstranten en hun families, activisten thuis opzoekt zonder goede reden, en disproportioneel geweld inzet bij demonstraties. Ook leggen burgemeesters steeds meer en vaker ongeoorloofde beperkingen op aan demonstraties.[3] Voorafgaand aan de rechtszaak over ‘opruiing’, bleek dat de politie onder de naam ‘Inge’ chatgroepen van Extinction Rebellion heeft geïnfiltreerd, een methode die tot nu toe alleen gebruikt werd bij mensen die van terrorisme verdacht worden.[4] 

Bronnen: 

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/belastingvoordelen-voor-fossiele-brandstoffen-nog-veel-groter

[2] https://www.groene.nl/artikel/klein-tegen-de-grote-politie

[3] https://www.platform-investico.nl/artikel/demonstratierecht-in-de-knel-burgemeesters-leggen-steeds-meer-beperkingen-op-aan-demonstraties/

[4] https://www.platform-investico.nl/artikel/politie-keek-heimelijk-mee-in-chatgroepen-van-extinction-rebellion/

 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR