Vreedzame bezetting van het Ministerie van Financiën: Extinction Rebellion eist onmiddellijke stop fossiele subsidies

23/05/2022

Vreedzame bezetting van het Ministerie van Financiën: Extinction Rebellion eist, samen met Katja Herbers, Sieger Sloot en Renske de Greef, onmiddellijke stop fossiele subsidies

Rebellen leggen de vinger op de zere plek: ministerie stimuleert dodelijke activiteiten met onhoudbaar beleid.

Sinds 12.30 uur vandaag, op maandag 23 mei, hebben vijftig rebellen van Extinction Rebellion, samen met actrice Katja Herbers, acteur Sieger Sloot en schrijfster en columniste Renske de Greef, het Ministerie van Financiën bezet. De fossiele industrie is een van de grootste veroorzakers van de klimaat- en ecologische crisis. Desondanks verstrekt de regering onverminderd subsidies en fiscale voordelen aan deze industrie, ruim 46 miljoen euro per dag. Zo wordt de vraag naar fossiele brandstoffen kunstmatig hoog gehouden en gooit het Ministerie van Financiën welbewust olie op het vuur. De rebellen eisen een onmiddellijke stop van alle fossiele subsidies en zij zullen pas vertrekken als hun eis is ingewilligd. 

Vreedzame bezetting Ministerie van Finaciën, blijf op de hoogte via Telegram

De vreedzame bezetting van het Ministerie van Financiën begon rond 12.30 uur. Zo’n vijftig rebellen bezetten, samen met actrice Katja Herbers, acteur Sieger Sloot en schrijfster en columniste Renske de Greef, de lobby met spandoeken met boodschappen zoals ‘Stop killing us!’. Ook hebben zij zogenaamde lock-ons bij zich, dat zijn pijpen waarmee mensen aan elkaar vastgeketend zitten. De rebellen hebben aangekondigd pas te vertrekken als de verantwoordelijke bewindspersonen toezeggen per direct alle fossiele subsidies te beëindigen. Bekijk hier de livestream van de actie.

Naast de actie in Den Haag zijn er een tiental acties in de rest van het land: een street party in Rotterdam van onze jongste rebellen samen met Rythms of Resistance, bannerdrops op relevante locaties in Rotterdam, Bunnik, Amersfoort en Barendrecht, waaronder op een Shell tank in Rotterdam Pernis, acties van University Rebellion bij verschillende universiteiten, acties in Groningen en Arnhem, en een demonstratie bij het stadhuis in Amsterdam, waar onze rebellen vragen om een onmiddellijke stop op de gemeentelijke subsidiëring van het geplande warmtenet, dat gaat draaien op biomassa en afval. Blijf op de hoogte via de Telegram-groep met pers-updates: https://t.me/+Jcrgpo_uQuI3YWE0

 

Overheid subsidieert fossiele industrie met 17,5 miljard per jaar

De fossiele industrie is de grootste veroorzaker van de klimaat- en ecologische crisis. Toch blijkt uit onderzoek van het onafhankelijke economische onderzoeksplatform MeJudice dat onze overheid deze industrie met jaarlijks 17,5 miljard euro stimuleert. Het onderzoek is uitgegaan van de kamerbrief van toenmalig minister Wiebes, ‘Prijsprikkels voor fossiele brandstoffen’.[1] Zo rekent de overheid met 4,5 miljard aan subsidie, terwijl een heleboel posten niet zijn ingevuld. Volgens de minister omdat een betrouwbare inschatting onmogelijk is. Door de lege posten in te vullen op basis van openbare bronnen en volgens EU normen, komt het MeJudice onderzoek uit op 17,5 miljard aan jaarlijkse subsidies.[2] Woordvoerder Chris Julien: “De Nederlandse overheid geeft drie keer zo veel subsidie aan de fossiele industrie als aan klimaatbeleid. Ongekende sommen gemeenschapsgeld worden midden in een crisis gebruikt om deze te verergeren. Verantwoordelijke ministers verschuilen zich achter een boekhoudkundig rookgordijn. Wie heeft baat bij deze situatie? Het ministerie moet de machtige lobby van grootvervuilers nu eindelijk negeren en burgers centraal stellen: laat hen beslissen waar dit geld heen moet via een ambitieus Burgerberaad Klimaat en Milieu.”

 

IPCC-rapport en daadwerkelijke uitstoot

Alle alarmbellen gaan af. Het IPCC-rapport laat zien dat de komende drie jaar cruciaal zijn. Fossiele uitstoot moet onmiddellijk en drastisch worden afgebouwd om kans te houden op maximaal 1,5 graad.[3] Er is geen ruimte voor nieuwe fossiele projecten en bestaande zullen vroegtijdig moeten stoppen. De situatie is zo ernstig dat we zelfs in dat scenario tijdelijk over 1,5 graad opwarming heen gaan, met alle rampzalige gevolgen van dien. Helaas vertaalt de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis zich nog steeds niet naar krimp van daadwerkelijke uitstoot van broeikasgassen. De Global Energy Review van 2021 van het IEA laat zien dat er in 2021 36.6 miljard ton CO2 is uitgestoten, de grootste uitstoot ooit.[4] Tegelijkertijd blijven investeringen in schone energie een factor drie tot zes achter bij het niveau dat in 2030 nodig is om opwarming onder de 2 graden te houden [3], om van 1,5 graad maar te zwijgen. Woordvoerder Chris Julien: “We subsidiëren onze eigen ondergang. Dat moet vandaag stoppen.”

 

De Rebellie tegen de Fossiele Industrie

De acties van vandaag zijn onderdeel van de zesdaagse Rebellie tegen de Fossiele Industrie. Deze begon afgelopen donderdag met een groot Kick-Off Protest in het centrum van Rotterdam, op vrijdag gevolgd door blokkades van de BP Raffinaderij Rotterdam, baggerbedrijf Boskalis in Papendrecht, ExxonMobil in Rotterdam Pernis, de Regentessebrug 11 in Rotterdam en het Weena voor Rotterdam CS, en een aangekondigde demonstratie bij SBM Offshore in Schiedam. Morgen sluit Extinction Rebellion de rebellie knallend af met massale disruptieve actie. Onze rebellen verzamelen om 12.00 uur voor de Coolsingel 37 in Rotterdam.

 

Wat is Extinction Rebellion?

XR is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

Vanuit de onderliggende eis KLIMAATRECHTVAARDIGHEID VOOR IEDEREEN stelt XR drie eisen aan de overheid:

  1. WEES EERLIJK over de klimaatcrisis en de ecologische ramp die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  2. DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verlaag de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul in 2025. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  3. LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

 

Noot voor redacties, niet voor publicatie

Voor informatie over deze actie neemt u contact op met onze woordvoerder Seb (06-48170971). Voor algemene informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met media@extinctionrebellion.nl.

 

Bronnen: 

[1] https://www.mejudice.nl/artikelen/detail/subsidie-voor-fossiele-brandstoffen-ongekend-groot#:~:text=De%20jaarlijkse%20subsidie%20voor%20fossiele,%2C%2017%2C5%20miljard%20euro

[2] https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/14/kamerbrief-over-financiele-prikkels-voor-fossiele-brandstoffen-in-nederland

[3] https://www.ipcc.ch/2022/04/04/ipcc-ar6-wgiii-pressrelease/

[4] https://www.iea.org/reports/global-energy-review-co2-emissions-in-2021-2

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR