We kunnen het niet alleen!

13/04/2020

Op 13 april hebben we voor alle partijkantoren van de tweede kamer met krijtspray een boodschap achtergelaten. Daarbij gaven we ze onderstaande brief.

“Geachte vertegenwoordigers en leden van uw partij,

We hopen dat deze brief u vindt in goede gezondheid. Dat het naar omstandigheden goed gaat met u en uw naasten.

We kunnen het niet alleen!

De huidige COVID-19 crisis laat zien hoe kwetsbaar wij zijn; hoe we onderling met elkaar verbonden- en wederzijds afhankelijk zijn.

Door deze crisis is de urgentie van de klimaat- en ecologische crisis op de achtergrond geraakt. Dat is verklaarbaar, maar zorgelijk. De klimaatcrisis houdt geen pauze.

Dit is een moment van bezinning. Wat is echt belangrijk?

De ecosystemen waar ons bestaan van afhankelijk is worden door menselijk handelen vernietigd. Zeespiegelstijging, bosbranden, hittegolven, extreme stormen, droogtes en pandemieën bedreigen gemeenschappen over de hele wereld en treffen de voedselproductie, het drinkwater en de gezondheid van miljoenen mensen. Als we op de oude voet doorgaan is de schade die wij aan de natuur toebrengen binnenkort onomkeerbaar.

We moeten nu doen wat nodig is. En juist nu we voor enorme beslissingen en veranderingen staan, kunnen we samen kiezen voor een betere weg. We kunnen ervoor kiezen deze crisis niet de klimaatcrisis te laten voeden. Maar we kunnen het niet alleen.

Er rust een grote verantwoordelijkheid op uw schouders. Maar dat we het niet alleen kunnen betekent ook dat niemand het alleen hoeft te doen. Ook u niet. Betrek burgers bij besluitvorming. Belangrijke beslissingen die ons leven en het leven van vele generaties na ons zullen bepalen, verdienen zorgvuldige overweging door diezelfde burgers. Wij roepen u daarom op burgers te laten beslissen over de meest rechtvaardige verdeling van de investeringen en lasten voor deze en aankomende crises, door middel van een Burgerberaad. U kunt daar een belangrijke rol in spelen, door deze en andere vormen van democratische vernieuwing op te nemen in uw partijprogramma. Extinction Rebellion en vele wetenschappers en deskundigen zijn bereid u hierbij te helpen. Mocht uw kamerfractie, programmacommissie of een werkgroep geïnteresseerd zijn in een gesprek met ons of met andere experts op het gebied van Burgerberaden, dan horen we dat graag.

Afgelopen zaterdag nog reikten 170 Nederlandse wetenschappers u vijf voorstellen aan voor een radicaal duurzaam Nederland na Corona. Wij vinden het van groot belang om te luisteren naar de wetenschap en vragen u hetzelfde te doen. Niet alleen als het gaat om de COVID-19 crisis, maar ook als het gaat om de huidige klimaat- en ecologische crisis. We kunnen niet terug naar ‘normaal’, ‘normaal’ was juist het probleem.

Met liefde, woede en respect, wensen we u een fijn Pasen,

Extinction Rebellion Nederland

Reageren kan naar politicalstrategy@extinctionrebellion.nl of naar contactpersoon Vincent Oberdorf op 06-12279033.”

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR