Zorgmedewerkers en dominees bezetten opnieuw lobby hoofdkantoor Pensioenfonds Zorg en Welzijn

03/12/2021
Pensioendeelnemers en andere bezorgde burgers hebben voor de tweede keer de lobby van het PFZW-kantoor in Zeist bezet. Zij eisen dat het pensioenfonds onmiddellijk de miljarden terugtrekt die het pensioenfonds heeft belegd in de fossiele sector. Met het vreedzame protest vragen de activisten opnieuw aandacht voor de schade die PFZW aanricht met de ruim 4 miljard aan fossiele beleggingen. “Door dit beleid halen veel mensen hun pensioen niet eens.”

 

Ongeveer 35 mensen, onder wie zorgmedewerkers, artsen en dominees kwamen rond 2 uur vanmiddag het PFZW-kantoor binnen aan de Noordweg in Zeist. Deelnemers dragen mondkapjes, houden afstand en hebben een corona-zelftest gedaan. De groep heeft banners bij zich met teksten als “PFZW stap nu uit fossiel” en heeft aangegeven niet te vertrekken voordat de eis is ingewilligd.


Huisarts
Onder de deelnemers bevindt zich huisarts Kirsten Rutgers, die vanuit een vorige baan nog pensioen heeft bij PFZW. “De klimaatcrisis is de grootste bedreiging voor de gezondheid van de 21e eeuw, maar uit investeringen van grote financiële instellingen blijkt geen gevoel van urgentie. Ook PFZW belegt via de fossiele industrie nog in nieuwe olie-, kolen- en gasprojecten, waarmee zij klimaatverandering versterkt. Het is zeer de vraag of we nog onder de 2 graden opwarming kunnen blijven; de in het Parijsakkoord beoogde 1,5 graden is al vrijwel onmogelijk. Investeren in de fossiele industrie, daar moeten we echt nu mee stoppen, zoals ook het Internationaal Energie Agentschap dit jaar zei.”
Door haar inzet bij de vreedzame actie, loopt ze het risico op arrestatie. “Dat risico ben ik bereid om te nemen. Als huisarts zet ik mij in voor de gezondheid en het welzijn van mensen. Ik zie het als mijn plicht om in actie te komen en hier een streep te trekken. Het moet anders, vandaag nog. Mede door het beleid van pensioenfondsen als PFZW halen sommige mensen hun pensioen niet eens, bijvoorbeeld door hongersnood vanwege herhaaldelijk mislukte oogsten veroorzaakt door klimaatverandering, zoals nu in Madagaskar. Ik wil daar niet met mijn pensioengeld aan bijdragen.”

Groeiende druk op financiële instellingen

Nu de klimaattop in Glasgow feitelijk mislukt is, groeit de druk op financiële instellingen om het beleggingsbeleid aan te passen. Op 10 november bezette Extinction Rebellion en Christian Climate Action met circa 20 mensen, onder wie vijf dominees, de lobby van het PFZW-kantoor. De groep weigerde te vertrekken voordat het pensioenfonds toezegde uit fossiel te stappen. Uiteindelijk werden 14 mensen gearresteerd. Op 17 november hield Christian Climate Action een twee uur durende gebedsbijeenkomst in de lobby van PGGM en op 24 november fêteerde Extinction Rebellion PFZW op een lunchconcert. Vandaag is de groep bezetters bijna twee keer zo groot. Eerder dit jaar zetten het pensioenfonds voor de horeca, de metaalsector en ook ABP, het pensioenfonds voor ambtenaren en leraren, al de noodzakelijke stap om de fossiele beleggingen uit hun portefeuille af te stoten. Het ABP deed dat na na onder meer drie vreedzame bezettingen van Extinction Rebellion.

Deelnemende groepen

Christian Climate Action (CCA) is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis. Extinction Rebellion  is een burgerbeweging die wil dat Nederland op een rechtvaardige manier overgaat naar netto nul uitstoot van broeikasgas in 2025. Daartoe gebruikt deze beweging vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zoals wegblokkades en bezettingen.

Extinction Rebellion (XR) is een mondiale burgerbeweging die zich inzet om het leven op aarde te behouden. Rebellen van XR zetten druk op overheden – met vreedzame, creatieve en ontregelende acties – om te zorgen dat deze in actie komen tegen de klimaat- en ecologische crisis. Sinds haar oprichting in 2018 is XR een van de snelst groeiende burgerbewegingen ter wereld. Zij brengt gewone mensen, uit alle delen van het land en van alle leeftijden, bij elkaar. In Nederland maakt een grote meerderheid zich zorgen over het leven van huidige en toekomstige generaties. Deze tendens zien wij terug in onze beweging; iedere maand zijn er meer lokale XR-groepen actief.

 

 

Meer weten over de acties bij PFZW?
Meld je aan bij het Telegramkanaal: https://t.me/+OEGNhl8qXKQzNzI0

 

De actievoerders die vandaag aanwezig zijn hebben pensioen opgebouwd bij de volgende bedrijven/organisaties (of vertegenwoordigen iemand die pensioen heeft opgebouwd bij een van de volgende bedrijven/organisaties):
Arkin
Axion Continu
Bascule
Centrale Huisartsenposten Rijnmond
Centrum Internationale Samenwerking Overijssel
Cordaid
De Forensische Zorgspecialisten
GGZ Centraal
GGZ Rivierduinen
Het Gors
Groene Hart Ziekenhuis
Huisartspraktijk Geert Groote
Isala Klinieken
Landgoed Veldwijk
Leger des Heils
Levvel
Martini Ziekenhuis
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Pharos
Protestantse Kerk in Nederland
de Riethorst Stromenland
de Seizoenen
Sint Bavo (Noordwijkerhout)
Sint Franciscus Vlietland Groep
Spectrum
Toneelschuur
Trajectum
Traversum/GGZ NHN
TSN Thuiszorg
Valeriuskliniek
Zon & Schild

 

Fotografie: Jaap van den Berg

 

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR