Wij zijn XR Nieuwsmedia: Een gemeenschap van bezorgde burgers en journalisten. Wij zien dat de Nederlandse media:

  1. Consequent de ernst van de klimaat- en ecologische crises ontkennen, de samenhang met andere maatschappelijke problemen onderbelichten en geen aandacht hebben voor de beperkte tijd die er nog is om onomkeerbare kantelpunten in het klimaat te voorkomen;
  2. Bij nieuws over de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen en hittegolven, het verband met klimaatverandering vaak helemaal niet benoemen of deze juist relativeren; en
  3. Door experts met uiteenlopende meningen aan het woord te laten geen recht doen aan de brede wetenschappelijke consensus over de klimaat- en ecologische crises.

Door deze drie tekortkomingen stellen zij de bevolking van Nederland niet in staat een zich een weloverwogen oordeel te vellen over de klimaat- en ecologische crisis en haar persoonlijke en politieke gedrag hierop aan te passen. Daarom hebben wij ons georganiseerd in de gemeenschap XR Nieuwsmedia:

  • Wij zwengelen het publieke debat over eerlijke klimaatjournalistiek aan;
  • Wij voeren acties om de Nederlandse media eerlijk verslag te laten doen van de klimaat- en ecologische crisis;
  • Wij laten (met buitenlandse voorbeelden en zelfgemaakte creatieve en humoristische content) zien hoe eerlijke klimaatjournalistiek eruit ziet.

E-mail: xrnieuwsmedia@protonmail.com