Actietraining XR Leiden

Actietraining Training of lezing

13 mei 2023

13:00 tot 17:00

Oude Rijn 44C, Leiden, Netherlands

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom
[English below]

Op zaterdag 13 mei organiseren we een actietraining in Leiden. Een actietraining is essentieel als je meedoet aan de A12-actie op 27 mei. Ook voor deelname aan andere acties is deze training 100% geschikt.

Wil je meedoen met acties van XR, dan moet je van tevoren een Actietraining gevolgd hebben. Het maakt niet uit of je aan acties wil meedoen met een hoog risico op arrestatie, of laag risico op arrestatie. Als je dat voor jezelf nog niet helder hebt, is deze training dé plek om daar achter te komen.

Tijdens de training leer je alles over:
* hoe het is om mee te doen met een XR-actie en hoe we die organiseren,
* wat een Affiniteitsgroep is en wat het nut is tijdens een actie,
* wat de juridische gevolgen zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid,
* hoe we bij XR aankijken tegen geweldloosheid en waar jij zelf de grens trekt,
* de-escalatietechnieken die je kunt inzetten

Inloop is vanaf half 1, de training start om 13u.

Wil je meedoen, dan vinden we het fijn als je je van tevoren opgeeft via een mailtje aan leiden@extinctionrebellion.nl.

Deelname is gratis; evengoed zetten we een donatiepot klaar voor wie wat kan missen ter dekking van de kosten voor de locatie.

-----

On Saturday, May 13th we will organize an action training in Leiden. An action training is essential if you want to participate in the A12 action on 27th of May. This training is also 100% suitable for participation in other actions.

If you want to participate in XR actions, you must have followed an action training beforehand. It doesn't matter if you want to participate in actions with a high risk of arrest, or low risk of arrest. If you are not yet clear on that for yourself, this training is the place to find out.

During the training you will learn everything about:
* what it's like to participate in an XR action and how it’s organized,
* what an Affinity Group is and what its use is during an action,
* what the legal consequences of civil disobedience are,
* how we at XR view non-violence and where you draw the line,
* de-escalation techniques that you can use.

Doors open at 12:30, the training starts at 1pm.

If you want to participate, we would appreciate it if you let us know in advance with an email to leiden@extinctionrebellion.nl.

Participation is free; we will also have a donation jar for those who can spare something to cover the costs for the location.

Locatie

Oude Rijn 44C Diaconaal Centrum De Bakkerij, Oude Rijn 44C, Leiden, Netherlands