Climate Carols - Singing together op 24 december in Leiden

Actie Sociale bijeenkomst Training of lezing Vergadering

24 december 2023

13:00 tot 15:00

Leiden

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom

🎵 💃 I DON’T WANT A LOT FOR CHRISTMAS… 💃 🎵


[ENGLISH FOLLOWS DUTCH, a large part of the repertoire is in English, so please feel free to join]

🎄 Tijdens de kerstperiode organiseren XR-muzikanten een campagne Climate Carols: klimaatkritische teksten op bekende kerstmelodieën, uiteraard doen we hier als XR Leiden aan mee!

🎵 We gaan op een kerstige plek in Leiden muziek maken en zingen en kerstkaarten uitdelen aan voorbijgangers. Zo vragen we aandacht voor de klimaatcrisis.

 

Praktische informatie:

🗓️ Zondag 24 december
🕒 13:00 – 14:30 (verzamelen vanaf 12:30 uur)
📍
vóór de Hartebrugkerk (midden Haarlemmerstraat)
📍
bij regenachtig weer wijken we uit naar de Koornbrug


Advies: kleed je warm aan en neem indien nodig een (opklapbare) stoel mee.

Neem ook je eigen teksten/muziek mee (geprint of op je telefoon/tablet).
De muziek kun je hier downloaden. Het zijn zes liedjes, elk liedje heeft een PDF (tekst/muziek) en een mp3 (dan kun je vast horen hoe het klinkt).

🎅 Het wordt een no/low risk actie, dus geen angst dat de Kerstman je op zijn slee mee naar Finland neemt. De actie is aangemeld bij de gemeente, die het festijn faciliteert.

🗣 Iedereen die een stem heeft en een hoge noot van een lage noot kan onderscheiden is welkom (kortom, we gaan lekker laagdrempelig zingen).

 

😳 Echt iedereen kan meedoen, maar is zingen voor jou toch een brug te ver? Dan ben je tóch van harte welkom om kerstkaarten uit te delen en/of well-being taken te verrichten (bv thee en/of vegan chocomel schenken om onze kelen te smeren).

🙋‍♀️ 🙋‍♂️ Als je wilt deelnemen aan deze actie, kom dan in deze telegramgroep. Hier geven we meer informatie, zodra die bekend is (teksten, liedjes). We zullen deze pagina ook verder aanpassen, zodra we meer weten. Heb je geen telegram? Geen probleem, je kunt gewoon aansluiten bij de repetitie en/of het optreden.

 

🧑‍🎤Vooraf oefenen?🧑‍🎤


🎼 De liedjes en oefen-mp3's vind je hier, dankzij één van onze ijverige muziek-rebellen!

🤶 We gaan zingen met volledig onervaren badkamerzangers en meer ervaren zangers. Daarom willen we 23 december al met zo veel mogelijk mensen oefenen, zodat we de 24ste een beetje verstaanbaar overkomen. Dit doen we op zaterdag 23 december, tussen 15-17 uur, in de Bakkerij (Oude Rijn 44B, inloop vanaf 14.30 uur).

 

 

[ENGLISH]

🎄 During the Christmas period, XR musicians are organising a Climate Carols campaign: climate-critical lyrics to well-known Christmas melodies, of course we as XR Leiden are participating in this!

🎵 We will make music, sing and hand out Christmas cards to passers-by at a Christmassy spot in Leiden. This is how we draw attention to the climate crisis.

Praktical information:

🗓️ Sunday December 24
🕒 1PM – 2:30 PM (gather from 12:30PM)
📍
in front of de Hartebrugkerk (halfway the Haarlemmerstraat)
📍
rainy weather: we will perform at de Koornbrug

Advice: dress warmly and, if necessary, bring a (folding) chair.
Also bring your own lyrics/music (printed or on your phone/tablet).

You can download the music here. There are six songs, each song has a PDF (lyrics/music) and an mp3 (so you can hear what it sounds like).

🎅 This will be a no/low risk action, so no fear Santa will take you to Finland on his sleigh. The action has been notified to the municipality, which will be facilitating the festivities.

🗣 Anyone who has a voice and can distinguish a high note from a low note is welcome. (In short, we're going to sing nice and easy)

 

🎼 We will sing well-known Christmas songs with lyrics in both Dutch and (mainly) English, and the music is kept simple.

😳 Really anyone can join! But still too uncomfortable to sing? Then you are more than welcome to hand out Christmas cards and/or perform well-being tasks (e.g. pouring tea to wet our whistle).

🙋‍♀️ 🙋‍♂️ If you want to participate, join this telegram group. Here we will give more information, as soon as it is known (lyrics, songs). We will also update this website accordingly. Don't have the telegram app? No problem, you can just join the rehearsal and/or performance.

🧑‍🎤Practice beforehand?🧑‍🎤


🎼 The lyrics and practice-mp3's can be found here, thanks to one of our music rebels!

🤶 As we will be with people without any singing experience and wíth experience, we would like to practice the 23th of December with as much participants as possible, so people might actually be able to understand what we are singing. We will do this on Saturday 23 December, between 15-17 hours, at De Bakkerij (Oude Rijn 44B, walk-in from 14:30).

 

Locatie

Leiden, Leiden