EXTRA Actietraining op maandag 5 februari 19:30 - 22:30 uur

Actietraining Training of lezing

5 februari 2024

19:30 tot 22:30

Leiden

Prijs: Gratis

Nieuwe rebellen zijn welkom

Actietraining in Leiden

(English follows Dutch)

Deze training wordt in het Nederlands gegeven/This training will be in Dutch.

Our next training in English will be on Tuesday, February 20.


Wil je misschien meedoen met de acties van XR, dan raden we je aan om je voor te bereiden met een Actietraining. Of je nou wel aan acties met een hoog risico op arrestatie wil meedoen, of juist niet. En ook als je dat voor jezelf nog niet helder hebt, is deze training dΓ© plek om daar achter te komen.Tijdens de training leer je alles over:

πŸ”΄ hoe het is om mee te doen met een XR-actie en hoe we die organiseren,
πŸ”΄ wat een Affiniteitsgroep is en wat het nut is tijdens een actie,
πŸ”΄ wat de juridische gevolgen zijn van burgerlijke ongehoorzaamheid,
πŸ”΄ hoe we bij XR aankijken tegen geweldloosheid en waar jij zelf de grens trekt.
We zullen je er alles over vertellen! We doen wat oefeningen en er is voldoende tijd voor vragen. Na de training kun je met meer kennis van zaken beslissen of je mee gaat doen aan een ontwrichtende actie, en heb je de juiste kennis en vaardigheden om mee te doen.


πŸ—“οΈ Maandag 5 februari
πŸ•’ 19:30 - 22:30 (eventuele uitloop)
πŸ“
je ontvangt de locatie van het event direct na aanmelding


Vul het aanmeldformuliertje in om je aan te melden, dan weten we hoeveel stoelen, koffie en thee we nodig hebben!Deelname is gratis; wel zetten we een donatiepot/QR code klaar voor wie wat kan missen ter dekking van de kosten voor de locatie.

Β 

Action training in Leiden


If you consider to participate in XR's actions, we recommend that you prepare yourself with Action Training. Whether you want to participate in actions with a high risk of arrest or not. And even if you don't have that clear for yourself yet, this training is the place to find out.During the training you will learn all about:

πŸ”΄ what it's like to participate in an XR action and how we organize it,
πŸ”΄ what an Affinity Group is and what its use is during an action,
πŸ”΄ what are the legal consequences of civil disobedience,
πŸ”΄ how we at XR view nonviolence and where you yourself draw the line.

We'll tell you all about it! We will do some exercises and there will be plenty of time for questions. After the training you will be able to make more informed decisions about whether to join a disruptive action, and have the right knowledge and skills to participate.


πŸ—“οΈ Monday February (NB the training is in Dutch, next training in English on Tuesday February 20)
πŸ•’ 19:30 - 22:30 (or maybe a bit longer)
πŸ“ you will receive the location immediately after signing upPlease fill out the little form to confirm your participation, so we know how many chairs, coffee and tea we need!

Participation is free; however, we will set up a donation jar or QR code for those who can spare some to cover the cost of the venue.


Locatie

Leiden, Leiden