Greenpeace en Extinction Rebellion stellen Rabobank voor ultimatum

25/09/2023

‘Stop verwoesten, start vergoeden’ 

Sinds 04.00 uur vanmorgen staat in grote letters op het dak van het Rabobank hoofdkantoor in Utrecht: ‘Rabo verwoest natuur & boer’. In alle vroegte hebben actievoerders letters van hout op het dak gelegd, waar ze voor de Rabobankdirectie vanuit de imposante torens goed leesbaar zijn. Extinction Rebellion en Greenpeace stellen met deze actie de bank voor een ultimatum: stop onmiddellijk met het financieren van de industriele landbouw en vergoed de schade die is aangericht. Doet Rabobank dat niet, dan volgen er op 11 oktober acties door het hele land. Zoals jullie van ons gewend zijn zijn al onze acties altijd vreedzaam, maar we zijn wel burgerlijk ongehoorzaam als dat nodig is. Actievoerders delen daarnaast brieven uit aan Rabobankmedewerkers die bij de bank arriveren om de actie toe te lichten. 

Natuurschade en gezondheidsschade 

Rabobank stopt al tientallen jaren miljarden in verwoesting door het financieren van onder andere megastallen, kunstmest, landbouwgif en de soja-industrie voor veevoer. In Nederland is ze de grootste financierder van de industriële landbouw en ook wereldwijd heeft de bank een verwoestende invloed: zo is de bank de op een na grootste buitenlandse financierder van ontbossing in Brazilië. Met als gevolg: wereldwijde natuurverwoesting, dierenleed en mensenrechtenschendingen. In Nederland staat kwetsbare natuur op omvallen door de stikstofcrisis en kampen boeren door torenhoge leningen met diepe schulden. In landen als Brazilië worden bossen gekapt en platgebrand om runderen te kunnen houden of om soja voor diervoeding te verbouwen. Niet zelden worden lokale gemeenschappen en inheemse groepen hiervoor van hun land verdreven. Daarnaast worden mensen ziek van landbouwgif of komen zelfs te overlijden.

Schade vergoeden

Greenpeace heeft dit jaar laten berekenen wat Rabobank zou moeten betalen voor haar rol in de stikstofcrisis in Nederland en natuurverwoesting in Brazilië. In totaal gaat het om minstens 3,1 miljard euro stikstofschade en minstens 9,5 miljard schade in Brazilië. Hierin zijn de kosten meegenomen van onder andere water-, land- en luchtvervuiling, en de impact hiervan op de gezondheid van mensen in Nederland en in Brazilie.

Andy Palmen, directeur van Greenpeace: “Rabobank heeft willens en wetens jarenlang op schaalvergroting van de industriele landbouw en de intensieve veehouderij aangestuurd, terwijl zij al decennia op de hoogte is van de verwoestende gevolgen. Wij willen dat Rabobank daarom onmiddellijk stopt met deze financieringen en eindelijk verantwoordelijkheid neemt: betaal voor de schade. Natuurverwoesting is geen verdienmodel.”

Kantoren sluiten

Roos Saat van Extinction Rebellion Landbouw: ‘Vandaag laten we zien dat het menens is. Recent stelde Rabobank directeur Decraene in een interview in de Volkskrant dat het weinig zin heeft naar het verleden te kijken, maar zo werkt het natuurlijk niet. Hij erft de schuld van zijn voorgangers zoals ook een boerendochter de Rabobank-schuld erft van haar voorgangers. Rabobank laat anderen de rekening betalen en dat is onacceptabel. We hebben recht op een gezonde leefomgeving en een eerlijk en duurzaam voedselsysteem. We geven Rabobank twee weken om verantwoordelijkheid te nemen of we komen zelf in actie en sluiten op 11 oktober Rabobank kantoren door het hele land.’

Klik hier voor meer informatie over de actie van 11 oktober.

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR