Hoe laat is het? Solidariteit! Over onze solidariteitssteun

Er leven veel vragen over onze steun aan ogenschijnlijk niet klimaat gerelateerde gebeurtenissen waarover wij ons publiekelijk uitspreken. We begrijpen dat veel mensen zoekende zijn naar de rol van XR naar aanleiding van diverse acties de voorbije tijd en hoe de beweging zich verhoudt tot het nieuws. Lees verder om meer te weten te komen over het hoe en waarom van solidariteit binnen Extinction Rebellion.

Wereldburgers

Onze acties richten zich op klimaatrechtvaardigheid. “Climate justice is social justice” staat er op menig vlag en protestbord. Wij komen in al onze acties op voor gewone mensen die nergens heen kunnen, gebukt gaan onder extreem geweld door bijvoorbeeld oorlog of natuurrampen en geen toegang hebben tot water, eten of elektriciteit. Mensen die geen veilige plek hebben om naartoe te vluchten, omdat zelfs de toegang tot ziekenhuizen, scholen en ‘veilige vluchtwegen’ is afgesneden. We spreken ons uit tegen racisme, moslimhaat én antisemitisme. Vanzelfsprekend gaat deze steun hand in hand met steun voor alle slachtoffers van de gruwelijke wandaden van kwaadwillige organisaties. We protesteren nadrukkelijk niet tegen burgers, maar tegen het gewelddadige beleid van boosaardige overheden. We voelen ons solidair met alle onderdrukten. Waar ook ter wereld!

Eenheid in diversiteit

XR is een beweging waar verschillende mensen zich thuis voelen. We zijn een beweging van boeren, wetenschappers, leraren, vluchtelingen. We zijn joods, atheïstisch, moslim, christelijk en nog veel meer. Samen komen we op voor het leven op aarde. Het leven op aarde dat gevaar loopt door de klimaatcrisis, het afbrokkelen van onze natuurlijke omgeving én mondiale ongelijkheid, onderdrukking en uitbuiting.

Strategie

XR spreekt zich uit tegen deze onderdrukking en uitbuiting – tegen het systeem dat de klimaatcrisis heeft veroorzaakt. Dit is een strategische keuze. De afgelopen jaren is XR op veel verschillende manieren bezig geweest met sociale rechtvaardigheid. Binnen de beweging zijn we het gesprek hierover aangegaan, is eis 0 (klimaatrechtvaardigheid voor iedereen) door veel lokale en nationale groepen omarmd én organiseren we regelmatig ‘People’s Assemblies’.

Uit een uitgebreid proces binnen de gehele beweging (een People’s Assembly), zijn een aantal overwegingen gekomen waarom we ons uitspreken voor sociale rechtvaardigheid:

 1. Inhoudelijk: De klimaat- en ecologische crisis is één van de vele gevolgen van het giftige systeem waarin we leven. Wanneer XR de straat op gaat en roept ‘systeemverandering, niet klimaatverandering!’, begrijpt XR, dat om de klimaat- en ecologische crisis te laten verdwijnen, het systeem zelf moeten veranderen en we niet slechts één van de gevolgen ervan moeten bestrijden.
 2. Solidariteit: We kunnen een betere/rechtvaardige wereld niet in ons eentje creëren (en dat willen we ook niet). We hebben elkaar nodig en samen hebben we meer macht. XR laat zich niet verdelen. We strijden voor een eerlijke en duurzame wereld. Voor iedereen. We willen ongelijkheid niet vergroenen.
 3. Inclusie: Wanneer we willen dat meer mensen zich thuis voelen bij XR en zich aansluiten bij onze campagnes, is het cruciaal dat we laten zien dat wij solidair zijn met ieders strijd. We lopen met meer én worden door meer gezien. Als onderdrukte en gemarginaliseerde groepen binnen Extinction Rebellion niet gezien en begrepen worden in de andere strijd die zij moeten voeren voor bestaansrecht, is XR voor hen geen veilige en inclusieve beweging.

Klimaat en onderdrukte groepen

Gemeenschappen die midden in conflictgebieden leven, bevinden zich vaak in de frontlinie van de klimaatcrisis. Voor de link tussen gemarginaliseerde en onderdrukten, en het klimaat zijn deze zaken relevant:

 1. Oorlog verpest het milieu en het klimaat. De grootste uitstoter ter wereld is het Amerikaanse leger. De reden waarom de VS zoveel waarde hecht aan een sterke bondgenoot in bijvoorbeeld het Midden-Oosten is om de olievoorziening veilig te stellen. De aanvallen, bombardementen en het gebruik van chemische wapens is natuurlijk een humanitaire ramp. Het is ook een klimaatramp. Milieubescherming moet het militair-industrieel complex aanpakken om te kunnen slagen.
 2. De klimaatcrisis heeft een ongelijke impact op gemarginaliseerde gemeenschappen. Denk aan de mensen die al watertekorten ervaren, geen toegang hebben tot voedsel of niet veilig zijn. Dit is het geval voor mensen in heel veel gebieden in de wereld.
 3. Kolonialisme is cruciaal geweest in het voortbrengen van de klimaatcrisis. De klimaatcrisis bij de wortel aanpakken, betekent kijken naar de geschiedenis én het heden van uitbuiting, onderdrukking en kolonialisme. Dit betekent een einde maken aan gedwongen verhuizingen, scheiding van mensen van het land en opsluiting door muren, grenzen en apartheid.
 4. Als XR voelen we een morele verantwoordelijkheid om onze stem te laten horen. Zoals Desmond Tutu het verwoordde: “Als je neutraal bent in situaties van onrecht, heb je de kant van de onderdrukker gekozen.

Conflicten, oorlogen en bezettingen?

Er is veel onrecht op deze aarde. Daarom stellen veel rebellen en ook niet rebellen, de terechte vraag waarom we ons niet meer uitspreken tegen onrecht. We spreken ons echter regelmatig uit over mondiale en nationale conflicten en onderdrukking.

Zo organiseerden we na de inval van Rusland in Oekraïne, samen met Stop Wapenhandel, protesten bij het Russische gasbedrijf Gazprom. We protesteerden met Fashion Action in solidariteit met Oeigoeren. Tijdens de vrouwenopstanden in Iran schreven we een solidariteitspost en deelden we de oproepen tot protest van bondgenoten. Ook werken we al een aantal jaar samen met Kick Out Zwarte Piet en sluiten we ons actief aan bij de antiracisme beweging, etc.

Tegelijkertijd is dit iets wat we samen beter kunnen doen. We willen jullie dan ook aanmoedigen om je hier actief voor in te zetten, en doen dit zelf ook.

Lastige gesprekken

De voorbije tijd is er veel onrecht in het nieuws en velen van ons zijn verdrietig en ontdaan. Er ontstaan discussies en die kunnen lastig zijn. Laat elkaar niet los, praat met elkaar en luister. Spreek je uit tegen racisme, moslimhaat én antisemitisme. Zoek elkaar op en blijf het gesprek aangaan. En leer: zoek informatie op en vraag elkaar naar belangrijke bronnen.

Bronnen over de link tussen de strijd van onderdrukten en die van klimaatrechtvaardigheid

Mix van Nederlands en Engelse XR Bronnen:

 1. Klimaatrechtvaardigheid en al haar kanten
 2. Alles over Eis 0
 3. XR uitleg filmpje over klimaatrechtvaardigheid

Bronnen van bondgenoten:

 1. Stop Wapenhandel, over oorlog en de klimaatcrisis
 2. Klimaat en mensenrechten

Journalistiek ENG

 1. Climate change in conflict areas (2021)

Academisch ENG

 1. Climate oppression (2021)
 2. Let them drown (2016)
 3. Facts on the ground (2009)
 4. Climate change as an opportunity for cooperation in the Middle East (2023)

Zit je ook na dit bericht nog met vragen of wil je ons iets meegeven? Mail dan naar samenwerking@extinctionrebellion.nl.

Liefde en Woede, Samenwerkingscirkel, Inclusie- & Machtcirkel, Mediacirkel