Landbouwbeleid Rabobank onder vuur

24/12/2021

XR Landbouw protesteert tegen het landbouwbeleid van de Rabobank met een petitie die inmiddels bijna 5000 keer ondertekend is, en volgt dit vanaf deze week op met een landelijke ‘anti-reclame’-actie. De actiegroep richt zich op de Rabobank omdat deze 85% van de Nederlandse landbouw financiert met desastreuze gevolgen voor de opwarming van het klimaat, de stikstofproblematiek, zoönosen en afname van de biodiversiteit. 

Anti-reclame

Vanaf deze week verspreiden ‘rebellen’ en sympathisanten van XR Landbouw in meer dan 30 dorpen en steden zogenaamde ‘anti-reclame’: 100.000 flyers en tienduizenden stickers die afkomstig lijken te zijn van de Rabobank. Woordvoerder en boerendochter Roos Saat: “Zo maken we reclame voor een verhaal wat de Rabobank zelf nooit zal vertellen, over de gevolgen van Rabobank’s beleid op boeren en de klimaatcrisis.”

Petitie
Met de flyers roept XR Landbouw op om de petitie te ondertekenen en om over te stappen. Daarin stelt de actiegroep de volgende eisen aan de Rabobank:

1. Stop met investeren in kunstmest en pesticiden: van €2.063.000.000 naar nul.
2. Verstrek geen nieuwe leningen meer aan de intensieve veehouderij, in binnen én buitenland.
3. Stel een plan op dat het voor alle boeren mogelijk maakt om de omschakeling naar duurzame landbouw te maken.

Klimaat- en natuurcrisis

Uit het laatste IPCC rapport van dit jaar blijkt weer dat de stijging van de temperatuur sneller gaat dan verwacht, en dat er drastische maatregelen genomen moeten worden om dit tegen te gaan. Ons voedselsysteem is wereldwijd verantwoordelijk voor een derde (!) van de broeikasgasuitstoot. Het grootschalige gebruik van kunstmest en de intensieve vee- en pluimveehouderij hebben tot een waanzinnig stikstofprobleem geleid. En dit beleid draagt ook nog eens bij aan zeer besmettelijke dierziekten en zoönosen zoals Q-koorts en vogelgriep. Het intensieve gebruik van pesticiden is een regelrechte bedreiging voor de biodiversiteit, dat zich uiteindelijk ook tegen de landbouw zelf keert. De Rabobank heeft met de financiering van 85% van het landbouwbeleid een grote verantwoordelijkheid. Dat roer moet om.

Boeren onder druk
Na decennialang beleid gericht op schaalvergroting, zitten veel boeren klem tussen hoge leningen op vervuilende investeringen enerzijds, en de noodzaak tot investering om een omschakeling te kunnen maken anderzijds. De bank bood deze onhoudbare leningen maar al te graag aan maar, zo kopte de Volkskrant, “boeren die willen verduurzamen zitten zonder bankier”. Saat: “Wanneer we het hebben over de stikstofcrisis gaat het vaak over de boer en de consument, terwijl de grootste geldschieter buiten schot blijft. De Rabobank is niet de bank van de boer, maar die van megastallen en het grote geld.”

MEE DOEN?

Sluit je aan bij de duizenden mensen die zinvolle actie ondernemen met Extinction Rebellion. Wie je ook bent of hoeveel tijd je ook hebt, er is een plek voor jou binnen onze beweging.

Sluit je aan bij XR