Herover onze lucht

De lucht die we inademen draagt de giftige littekens van havenactiviteiten, die de gezondheid van alle omwonenden aantasten. Wij eisen verantwoording, transparantie en restitutie van de verantwoordelijken. We eisen solide maatregelen om giftige emissies te monitoren, onderzoek naar gezondheidsrisico’s en compensatie voor de Rotterdammers om gezondheidsschade te herstellen en te investeren in lokale groene infrastructuur. Herover onze lucht!

Onze eisen: Herover onze lucht – ruim je troep op

 • We eisen dat bedrijven die decennialang schadelijke uitstoot hebben veroorzaakt, hun troep opruimen. We eisen dat bedrijven sociale en economische verantwoordelijkheid nemen voor hun vervuilende activiteiten.
 • We eisen monitoring, controle en transparante publieke rapportage van alle giftige stoffen die in de haven worden uitgestoten en wetenschappelijk onderzoek naar gezondheidsrisico’s door luchtvervuiling.

ACHTER ROOKGORDIJNEN: De havenactiviteiten zijn dodelijk schadelijk voor onze gezondheid

  • Schadelijke effecten van havenactiviteiten op de gezondheid. Havenactiviteiten veroorzaken aanzienlijke schade aan de gezondheid van Rotterdammers. Vooral kolencentrales en petrochemische bedrijven zijn verantwoordelijk voor de vervuiling. Bij de productie van olie en plastic komen verschillende giftige stoffen vrij. Volgens het Europees Milieuagentschap veroorzaken de vijf grootste bedrijven in de haven een jaarlijkse gezondheidsschade van 2,7 miljard euro voor de lokale bevolking (berekend in verloren levensjaren). (Bron: FTM)
  • Wijdverspreide vervuiling van water, bodem en lucht. Water, bodem en lucht zijn ernstig vervuild in Rotterdam. Sinds 2010 is er niet veel verbetering in de luchtkwaliteit; de haven beweert dat het laaghangende fruit al is aangepakt. (Bron: FTM) Luchtvervuiling blijft echter een onzichtbare moordenaar, die leidt tot schade aan onze longen, hart en hersenen. (Bron: The Conversation)
  • Impact van luchtvervuiling In Nederland sterven jaarlijks 12.000 mensen door luchtvervuiling (mede veroorzaakt door de fossiele industrie en het gebruik van fossiele brandstoffen). Het Longfonds trekt aan de bel voor schone lucht. (Bron: Longfonds)
  • Verband tussen vervuiling en kanker. Blootstelling aan vervuiling veroorzaakt 10% van alle kankergevallen in Europa. (Bron: Europees Milieuagentschap)
  • Onderschatting van gezondheidsrisico’s en gebrek aan bewustzijn. Veel giftige stoffen worden niet gemeten en gezondheidsrisico’s (luchtvervuiling/kanker) worden systematisch onderschat. Men is zich onvoldoende bewust van de gevolgen voor de gezondheid. Met een groter bewustzijn zou de druk om in te grijpen veel groter zijn. (Bron: FTM)
  • Het effect van industriĆ«le luchtverontreiniging op baby’s. Uit onderzoek in Zeeland, een industriegebied met minimaal wegverkeer, is gebleken dat baby’s van moeders die zijn blootgesteld aan industriĆ«le luchtverontreiniging in Zeeuws-Vlaanderen gemiddeld 75 gram lichter zijn. Dit is vergelijkbaar met baby’s waarvan de moeder rookte tijdens de zwangerschap. (Bron: FTM)
  • Toenemende gezondheids- en klimaatrisico’s Als er nu geen actie wordt ondernomen, zal de gezondheidsschade door klimaatrisico’s zoals hitte, ziekten en overstromingen toenemen en groter worden. De WHO beschouwt de verstoring van het klimaat als de grootste bedreiging voor onze gezondheid in deze eeuw. (Bron: Wereldgezondheidsorganisatie)

Onze eisen

1. Herover onze toekomst

De tijd staat niet aan onze kant. Wij eisen het einde van de Fossiele Haven in 2030. Nederland moet zich bewust worden van de klimaatcrisis en streven naar klimaatneutraliteit binnen dit decennium om de opwarming van de aarde binnen de grens van 1,5 graad Celsius te houden. Deze toekomst is onverenigbaar met de voortzetting van fossiele havenactiviteiten. De haven moet een nieuwe koers uitzetten naar transparantie, alle fossiele activiteiten stopzetten en zich richten op echte oplossingen die de CO2-uitstoot verminderen.

2. Herover onze banen

Wij eisen zekerheid en welvaart voor alle havenarbeiders. Groene banen moeten de basis vormen van onze nieuwe economie. Bedrijven die hebben geprofiteerd van de vernietiging van het milieu moeten de financiƫle lasten dragen van de omscholing van werknemers en het creƫren van nieuwe, duurzame werkgelegenheid. Dit is de weg naar een rechtvaardige overgang, die bescherming en nieuwe vooruitzichten biedt voor werknemers in de groene sector.

3. Herover onze lucht

De lucht die we inademen draagt de giftige littekens van havenactiviteiten, die de gezondheid van elke Rotterdammer aantasten. Wij eisen verantwoording en transparantie van de verantwoordelijken. We eisen bindende maatregelen om de giftige uitstoot te onderzoeken en monitoren. Daarnaast eisen we dat bedrijven die decennialang schadelijke uitstoof hebben veroorzaakt, hun eigen troep opruimen, en investeren in lokale groene infrastructuur.

4. Herover onze stem

De aandeelhouders van het Havenbedrijf moeten hun maatschappelijke plicht nakomen om de gezondheid van burgers te beschermen en klimaatverandering tegen te gaan. Het Havenbedrijf moet zijn onhaalbare groene groeistrategie loslaten, zijn statuten aanpassen aan het publiek belang, besluitvormingsprocessen democratiseren en burgers laten beslissen over hun toekomst. Wij eisen de Haven terug voor de Rotterdammers.