Herover onze stem

De gemeente Rotterdam heeft de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Nederland heeft ingestemd met het Akkoord van Parijs. De twee aandeelhouders van het Havenbedrijf zijn publieke, democratische instellingen. Toch sluit het besluitvormingsproces de gemeente vaak uit en wordt het publieke belang niet vooropgesteld. Het Havenbedrijf, de gemeente Rotterdam en de Nederlandse overheid offeren langetermijneffecten op het klimaat en de gezondheid van burgers op aan concurrentiekracht en het aantrekken van multinationals. Het is tijd voor verandering. Herover onze stem!

Onze eisen: Herover onze stem – een haven voor de mensen.

  • Wij eisen dat de landelijke en gemeentelijke overheden hun verantwoordelijkheid nemen en handelen in lijn met de maatschappelijke plicht om de gezondheid van burgers te beschermen en ons land bewoonbaar te houden door klimaatverandering tegen te gaan.
  • We eisen dat er wetgeving wordt gemaakt om alle bedrijven uit de haven te dwingen te handelen in lijn met het Akkoord van Parijs; onwil om dit te doen betekent uitsluiting uit de haven.
  • We roepen het stadsbestuur op om beslissingen over de duurzame transitie van de haven te democratiseren door een burgervergadering te organiseren. Oftewel, herover onze stem!

Achter rookgordijnen: De Port Authority geeft voorrang aan business over burgers

Onze eisen

1. Herover onze toekomst

De tijd staat niet aan onze kant. Wij eisen het einde van de Fossiele Haven in 2030. Nederland moet zich bewust worden van de klimaatcrisis en streven naar klimaatneutraliteit binnen dit decennium om de opwarming van de aarde binnen de grens van 1,5 graad Celsius te houden. Deze toekomst is onverenigbaar met de voortzetting van fossiele havenactiviteiten. De haven moet een nieuwe koers uitzetten naar transparantie, alle fossiele activiteiten stopzetten en zich richten op echte oplossingen die de CO2-uitstoot verminderen.

2. Herover onze banen

Wij eisen zekerheid en welvaart voor alle havenarbeiders. Groene banen moeten de basis vormen van onze nieuwe economie. Bedrijven die hebben geprofiteerd van de vernietiging van het milieu moeten de financiƫle lasten dragen van de omscholing van werknemers en het creƫren van nieuwe, duurzame werkgelegenheid. Dit is de weg naar een rechtvaardige overgang, die bescherming en nieuwe vooruitzichten biedt voor werknemers in de groene sector.

3. Herover onze lucht

De lucht die we inademen draagt de giftige littekens van havenactiviteiten, die de gezondheid van elke Rotterdammer aantasten. Wij eisen verantwoording en transparantie van de verantwoordelijken. We eisen bindende maatregelen om de giftige uitstoot te onderzoeken en monitoren. Daarnaast eisen we dat bedrijven die decennialang schadelijke uitstoof hebben veroorzaakt, hun eigen troep opruimen, en investeren in lokale groene infrastructuur.

4. Herover onze stem

De aandeelhouders van het Havenbedrijf moeten hun maatschappelijke plicht nakomen om de gezondheid van burgers te beschermen en klimaatverandering tegen te gaan. Het Havenbedrijf moet zijn onhaalbare groene groeistrategie loslaten, zijn statuten aanpassen aan het publiek belang, besluitvormingsprocessen democratiseren en burgers laten beslissen over hun toekomst. Wij eisen de Haven terug voor de Rotterdammers.